La corporació alerta del risc que suposarà per a les infermeres i infermers i per a la resta de professionals sanitaris, així com per al conjunt de la ciutadania, la relaxació de les mesures que han estat vigents fins ara.

El COIB rebutja la decisió del Govern espanyol de finalitzar el confinament total

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) rebutja la mesura anunciada pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de finalitzar el confinament total i permetre que les persones que treballen en serveis no essencials puguin tornar a la feina.

Tal i com indiquen els experts, la corba de contagis de la Covid-19 encara no ha baixat prou. Un desconfinament tan prematur provocarà un augment del nombre de persones infectades, cosa que tindrà conseqüències nefastes en el sistema sanitari, en els professionals de la salut i en el conjunt de la població.

El COIB, com les administracions i la resta de la societat, desitja que el país torni a la normalitat el més aviat possible, però la manera d’aconseguir-ho no és la que s’ha anunciat des del Govern central.

La presidenta del COIB, Paola Galbany, alerta que “ara no ens podem permetre un repunt dels casos; no s’ho poden permetre les infermeres i la resta dels professionals de la salut que, després de setmanes treballant al dos-cents per cent, estan esgotats físicament i mentalment. No s’ho pot permetre l’atenció primària, ni els hospitals, ni els centres sociosanitaris, ni tampoc les residències. I, sobretot, no s’ho pot permetre la ciutadania en el seu conjunt. Un repunt dels casos tindria conseqüències nefastes en l’estat d’ànim de la població i ajornaria la tornada a la normalitat, tan desitjada per tothom.”

El COIB reclama que el desconfinament es faci d’una manera gradual i segura, tenint en compte les recomanacions dels experts. Per poder iniciar la tornada a la normalitat, és imprescindible que la ciutadania tingui accés a proves de diagnòstic ràpid i a material de protecció adequat. També és necessari protegir de manera especial la població amb més risc. Per això és imprescindible identificar-la correctament, fent servir criteris que vagin més enllà de l’edat. Un repunt de la incidència de la malaltia tornaria a situar-nos, molt probablement, en un escenari de col·lapse del Sistema de Salut exposant, de nou, a la població més vulnerable.

La corporació sol·licita a tots es col·legis professionals, les societats científiques, i al conjunt de la societat civil que es pronunciïn de manera unitària per evitar el desconfinament prematur i prendre, de manera conjunta, totes les mesures necessàries per protegir la població general, les infermeres i la resta de professionals de la salut.