1 de febrer de 2022

L'objectiu és treballar de manera conjunta per impulsar iniciatives que aportin un valor diferencial d’ús de les TIC a l’àmbit de la salut

El COIB renova el conveni de col·laboració amb TIC Salut Social per desenvolupar projectes TIC en l'àmbit de la salut

El Col·legi oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i la Fundació TIC Salut Social han signat una ampliació del conveni de col·laboració preexistent entre les dues entitats.

L'objectiu d'aquesta addenda és establir un Pla d'Actuació per identificar, definir, coordinar i executar projectes i actuacions conjuntes i per impulsar iniciatives que aportin un valor diferencial a nivell d’ús de les TIC a l’àmbit de la salut com a estratègia de recolzament a la gestió de serveis sanitaris.

Més concretament, l'acord està circumscrit en el marc del procés de acreditació d’aplicacions mòbils de l’entorn salut de la fundació, focalitzant la col·laboració amb el COIB en l'àmbit d'avaluació del bloc de Continguts del referit procés. D'aquesta manera el COIB posa a disposició del Comitè d’Experts Funcionals, del qual n'és membre, la seva expertesa i coneixements en l’àmbit dels continguts que han de presentar les diferents solucions que superin el procés d'acreditació.

Dins els productes avaluables pel Comitè d’Experts Funcionals s'hi destaquen no només apps mòbils sinó també dispositius associats com glucòmetres, polseres, sensors i tota mena de wearables pensats per recollir dades biomètriques.

Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres