28 de juliol de 2022

Hi poden presentar les seves sol·licituds infermeres col·legiades al COIB inscrites en programes de doctorand, mitjançant el correu electrònic, des de l’1 d’agost al 31 d’octubre de 2022

El Consejo General de Enfermería ofereix ajudes per a infermeres doctorands

El Consejo General de Enfermería (CGE) llança un programa d’ajudes per a infermeres i infermers en període de doctorand. Aquestes ajudes tenen com a objectiu donar suport a la generació de coneixement i investigació a través de subvencions que poden utilitzar-se per a finançar la formació com a doctorand, l’accés a motors de cerca bibliogràfics o articles de pagament, l’adquisició d’eines necessàries per a la investigació, mètodes i anàlisis estadístics, la traducció a altres idiomes i/o publicar en revistes d’impacte.

Poden accedir-hi totes les infermeres i infermers col·legiats al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) matriculats des de fa menys de 5 anys en un programa de doctorat, excepte si s’ha produït una ampliació per una causa justificada, que estiguin cursant el programa en l’actualitat. A més, les persones sol·licitants han de ser ciutadans espanyols o estrangers residents en territori espanyol, ser infermera o infermer col·legiat i estar al corrent del pagament de quotes col·legials. L’ajut només es pot sol·licitar una vegada per doctorand i tesi.

Les col·legiades i col·legiats interessats i que reuneixin els requisits poden presentar la seva sol·licitud al COIB emplenant el següent formulari, que ha d’anar acompanyat del pla d’investigació del doctorand actualitzat d’acord a la data d’entrega de la sol·licitud i de la matrícula d'inscripció, i enviar-ho a través del correu electrònic ajudesdoctorands@coib.cat, entre l’1 d’agost i el 31 d’octubre del 2022. La corporació remetrà les sol·licituds a la secretaria general del CGE per a la seva valoració i posterior concessió de l’ajuda. La quantia i nombre d’ajudes es determinarà en funció del nombre de sol·licituds rebudes.

Per a resoldre qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria, us podeu posar en contacte amb ajudesdoctorands@coib.cat.


Convocatòria d’ajuts per a l’impuls d’estudis de recerca del COIB


En la mateixa línia, el COIB manté oberta la convocatòria d’ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques, la traducció d’articles i la inscripció a congressos dirigida a col·legiades i col·legiats amb l’objectiu de potenciar l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca infermera que fonamentin les cures basades en l’evidència i d’impulsar la difusió i el progrés del coneixement infermer. Les sol·licituds es poden fer arribar mitjançant el correu electrònic, a l'Àrea de recerca fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s’esgoti el finançament establert en cada convocatòria.

Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García.