8 de maig de 2019

Dimarts es va presentar a la seu del COIB el Codi d’ètica de la professió en imatges. L'objectiu és donar-lo a conèixer d’una manera més amena tant a estudiants com a les infermeres perquè el tinguin més present en l’exercici de la professió. Aquest és un projecte que el Col·legi ha desenvolupat conjuntament amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya a través de la seva Comissió Deontològica, amb l'objectiu d’ajudar a divulgar el codi d’ètica dins la professió.

La UVic i el COIB presenten el Codi d’ètica de les infermeres en imatges

L’acte de presentació va comptar amb la presència del president del COIB, Albert Tort; de la degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, Paola Galbany i de la coordinadora del projecte, Ester Busquets, a més del sociòleg, periodista i escriptor, Salvador Cardús, que va pronunciar la conferència sobre "La importància dels codis d’ètica en les professions".

Segons va destacar el president del COIB, Albert Tort, «adquireix especial importància ja que aconsegueix acostar-se al llenguatge més visual i de consum de les infermeres i infermers més joves». La degana  de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic, Paola Galbany, va manifestar també que «aquest és el primer col·lectiu professional que presenta un codi d’una manera visualitzada, pedagògica i adaptada a la tecnologia i als nous temps».

Trobar nous formats

El codi d’ètica de les infermeres i infermers compta amb 72 articles, i tots ells s’han recopilat en un document audiovisual que dura uns 10 minuts. El fet de presentar-lo en imatges, respon a la necessitat de trobar nous formats que permetin donar-lo a conèixer, sobretot pensant en l’àmbit acadèmic i formatiu. Per això es posarà a disposició de tots els centres que imparteixin el grau d’Infermeria. També està pensat per fomentar la incorporació de l’ètica en la professió i que els professionals el tinguin més present en el seu dia a dia. Actualment Catalunya compta amb més de 45 mil infermeres i és el col·lectiu professional més nombrós del sistema sanitari. 

La Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic ha coordinat el projecte, i s’ha encarregat del disseny i l’execució, comptant amb fons fotogràfics propis i també de l’Hospital Universitari de Vic i de l’ICS. A diferència d’altres codis d’ètica, aquest ha estat escrit en present d’indicatiu i no en condicional, ja que, segons la coordinadora Ester Busquets «un infermer o infermera ha d’integrar tots i cadascun dels articles del codi, sense excepció, perquè l’ètica no és un afegit opcional a la professió, sinó un element constitutiu».

El codi d’ètica mostra quins són els fonaments ètics de la professió i és una guia sobre el comportament i les actituds ètiques de les infermeres en la pràctica professional. És també la carta de presentació a la societat sobre els compromisos professionals que les infermeres tenen amb les persones ateses, les famílies, la comunitat i la societat.