15 de març de 2024

    El pròxim 20 de març s’habilitarà un formulari a la pàgina web de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) per sol·licitar les devolucions corresponents entre els anys 2019 i 2023.

    Els jubilats ja poden reclamar la devolució a hisenda per les mutualitats

    Els jubilats podran reclamar la devolució a hisenda a través del nou formulari que s’habilitarà a partir del dia 20 de març a la pàgina web de l’AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es). Aquest nou formulari permetrà canalitzar les sol·licituds rebudes per resoldre-les a partir de la informació de l’AEAT, així com la informació sobre la vida laboral que s’obté a través de la seguretat social i altres organismes.

    En aquest formulari, es podrà sol·licitar la devolució corresponent al període entre el 2019 i el 2023. Pel que fa als casos del 2023, el càlcul apareixerà a la Renda Web i s’aplicarà l’ajust corresponent, de manera automàtica, a la declaració.