16 de març de 2020

Les col·legiades i col·legiats que necessitin realitzar tràmits al COIB poden fer-ho en l’horari habitual: de dilluns a dijous, de 9 a 20h i divendres, de 9 a 15h. Durant aquests 15 dies que s’han decretat d’Estat d’Alarma, la corporació garanteix l’atenció col·legial, tot i demanant que es prioritzi les gestions a través de la finestreta única o via telefònica. Pel que fa a les assessories professionals i jurídiques, aquestes s’atendran telefònicament.

El COIB està obert per garantir l’atenció col·legial tot demanant prioritzar les gestions telemàtiques a través de la finestreta única i via telefònica

La finestreta única permet fer tràmits online relacionats amb l’alta i la baixa col·legial o el reingrés si es disposa de signatura electrònica, o descarregar-se la informació sobre la pòlissa de responsabilitat civil professional. Pel que fa a les assessories professionals i jurídiques s’atendran totes via telefònica.

Adreça’t a Atenció col·legial per qualsevol dubte i consulta al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705 o a info@coib.cat

L'accés principal del COIB i la 3a planta quedarà tancat. Les col·legiades i col·legiats que necessitin venir al COIB han d'accedir per l'edifici INBISA (portes giratòries) i pujar a la 1a planta. 

La corporació ha habilitat acords de teletreball per a tots els treballadors que no desenvolupin tasques essencials pel suport a les infermeres i que podran ser contactats via correu electrònic.