7 de novembre de 2023

  El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha publicat el document “Anàlisi de les necessitats d’infermeres especialistes en salut mental a Catalunya”, elaborat per la Comissió d’Infermeres Especialistes en Salut Mental (CSM-CCIIC) i l’Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental (ASCISAM).

  El CCIIC publica l'anàlisi de les necessitats d'infermeres especialistes en salut mental a Catalunya

  Aquest és el primer dels informes que el CCIIC està elaborant sobre l’estat de les especialitats infermeres a Catalunya, auditoria acordada per la taula de treball permanent que mantenen el Consell d’Infermeres i les societats científiques –Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), Associació Catalana de Llevadores (ACL), Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL), Associació Catalana d’Infermeria en Salut Mental (ASCISAM), Associació Catalana d’infermeria Pediàtrica (ACIP) i Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG)–. Una estratègia mancomunada i alineada amb el repte 16 del Fòrum de Diàleg Professional del Departament de Salut (coordinat per la degana del CCIIC Glòria Jodar) que té com a objectiu “impulsar les polítiques de planificació i d’ordenació de la professió infermera” i la definició del mapa de serveis per al desplegament de les infermeres especialistes i de les infermeres generalistes i/o expertes i vincular els llocs de treball, tenint en compte el document de convivència de les especialitats, entre les seves línies de treball.

  Concretament, aquesta primera entrega del Consell concerneix una especialitat, la de Salut Mental, amb categoria professional efectiva a tot el territori peninsular amb l’excepció aïllada de Catalunya. L’anàlisi estima que 2.417 infermeres –786 (33%) infermeres especialistes i 1.631 (67%) infermeres generalistes expertes–treballen en l’àmbit de la Salut Mental a Catalunya.

  L’anàlisi planteja tres supòsits plausibles –present, intermedi i a màxims– que permeten auditar les dotacions d’infermeres de salut mental, tant pel que fa al nombre de professionals especialistes com a l’impacte econòmic que suposaria la seva implementació.

  Segons l’informe, Catalunya necessitaria contractar entre 290 (escenari intermedi) i 1.631 IESM (escenari de màxims). Un increment de les dotacions d’infermeres especialistes en Salut Mental que en un escenari intermedi, atenent la capacitat actual de les Unitats Docents i sense tenir en compte el grau de retenció territorial (fuita d’infermeres especialistes a altres comunitats amb categoria professional i borses específiques), “no seria efectiu en un temps inferior a 5 o 6 anys”, estima la CSM-CCIIC que posa l’èmfasi en les condicions laborals i la necessitat de fer efectiva la categoria professional de les infermeres especialistes en salut mental, alhora que la retribució econòmica associada, com a primer pas i prioritat per avançar en la fidelització de les IESM a Catalunya.

  ATENCIÓ EN SALUT MENTAL: UN MODEL EN TRANSICIÓ AMB MANCANCES I OPORTUNITATS

  L’anàlisi de necessitats realitzada pel CCIIC i l’ASCISAM és una radiografia exhaustiva de l’atenció en salut mental a Catalunya. L’informe posa èmfasi en la desviació del model sanitari, fruit de l’impacte dels canvis sociodemogràfics (covid-19 inclosa).

  A més, s’hi observa l’impacte que està provocant el trasbals de serveis (existents o de nova creació) i de competències en salut mental, de l’atenció hospitalària a l’atenció primària. Sobre aquest nou model, l’anàlisi destaca la necessitat de lideratges compartits i col·laboratius entre les especialitats infermeres, sent la infermera de Familiar i Comunitària el nucli comú i fil conductor de l’atenció integral en salut a les persones, en el camp de la salut mental o qualsevol altre.

  El grup de treball ha fet també una retrospectiva de la capacitació, competències i habilitats adquirides per les infermeres de salut mental en tots els àmbits de cura –assistencial, docent, recerca i gestió– que cal integrar en el sistema de salut.

  Altres dels capítols de l’informe fan referència a la línia temporal i percentatge de places d’IESM a cobrir en cadascun dels nivells i àmbits d’atenció; o a la innovació i models d’èxit que tenen les infermeres especialistes en salut mental com a promotores i líders, arreu del món.

   

  ANÀLISI DE LES NECESSITATS D’INFERMERES ESPECIALISTES EN SALUT MENTAL A CATALUNYA © CCIIC, Octubre 2023

  Autors: Maria Romeu Labayen (COIB), Míriam Broncano Bolzoni (COIGI), Dídac Garcia Fernández (COILL), Pere Dalmau Llorca (CODITA), Diego Pérez Calatrava (CSMIJ), Belén Castillo Portela (CSMA), María Montoro Ruiz (ASCISAM) i Eladio Holgado Alegre (TUTORS IIR).

  PDF https://www.consellinfermeres.cat/ca/documents-categoria/analisi-de-les-necessitats-dinfermeres-especialistes-en-salut-mental-a-catalunya-cciic-octubre-2023/