FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
5 de desembre de 2019

El Departament de Justícia de la Generalitat sol·licita cada any el llistat de les infermeres i infermers disposats a actuar com a pèrits judicials. Si voleu ser pèrits, és a dir esteu disposats a donar la vostra opinió sobre la pràctica i l’exercici professional en un cas plantejat en un procés judicial, heu d’emplenar el formulari que trobareu en aquesta informació abans del proper 15 de desembre de 2019.

Nova crida per ser perit infermer

Abans de registrar-vos i emplenar el formulari és important que llegiu la següent informació: 

  • El dictamen pericial és l’informe revisat per una persona experta en un àmbit específic de coneixement i que pot ser sol·licitat per una de les parts en un procés o d’ofici pel jutge.
  • El llistat que des del COIB cal enviar al Departament de Justícia ha d’incloure tant la llista d’aquelles persones que volen actuar per qualsevol de les parts en un procés judicial, com aquelles que estiguin disposades a ser cridades d’ofici i a càrrec del mateix Departament de Justícia en les condicions que s’inclouen a l’Ordre JUS/419/2009 sobre els pagaments de peritatges.
  • El llistat de pèrits judicials s’actualitza una vegada a l’any. Per tant, la vostra disponibilitat per actuar com a pèrit serà vigent fins al mes de desembre del proper any.
  • Des del moment que un professional accedeix a aquesta llista està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on ha declarat la seva voluntat de treball. La Llei d’enjudiciament civil únicament preveu que el pèrit pugui excusar-se d’acceptar el càrrec si al·lega una causa justificada. En el cas que la persona inscrita excusi el seu nomenament de manera reiterada pot ser exclòs del llistat sense perjudici de les mesures que pugui presentar el jutjat (multes de fins a 600€ i en cas de reiteració el jutge o magistrat podria donar testimoni a Fiscalia per desobediència a l’autoritat judicial). Per tant, us recordem que el llistat dels pèrits ha d’estar permanentment actualitzat, qualsevol canvi en les dades de contacte o de la baixa ha de ser comunicada de forma immediata.
  • Consulta el document de condicions per inscriure't a la llista de pèrits.
  • Segons el que disposa l’apartat 4t de la Instrucció 5/2001, del Consell General del Poder Judicial, la indicació de l’àmbit territorial d’actuació dels pèrits s’ha de fer en funció del seu domicili professional. Per tant, s’ha de tenir cura que aquesta indicació permeti l’actuació pericial sense que el desplaçament sigui un impediment per l’acceptació de l’encàrrec.
  • Com a màxim es poden indicar dos àmbits territorials.
  • L’adreça que informeu ha de ser necessàriament la corresponent al vostre domicili professional.

Per apuntar-se com a pèrit judicial o continuar-se mantenint en aquest llistat, cal emplenar aquest formulari.

Aquelles persones que fins ara estàveu registrades com a pèrits infermers cal que torneu a inscriure-us. En el cas que no empleneu el formulari entendrem que no voleu continuar al llistat de pèrits judicials.