21 de març de 2022

Les sol·licituds es poden fer arribar, mitjançant el correu electrònic, a l'Àrea de recerca fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s’esgoti el finançament establert en cada convocatòria

Nova convocatòria d’ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques, la traducció d’articles i la inscripció a congressos

L’Àrea de Recerca del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) posa a disposició de les col·legiades i col·legiats una nova bossa d’ajuts amb l’objectiu de potenciar l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca infermera que fonamentin les cures basades en l’evidència i d’impulsar la difusió i el progrés del coneixement infermer.

 

Ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques d’accés obert

S’obre una nova convocatòria d’ajuts per a la publicació d'articles en revistes científiques d'accés obert que té per finalitat promoure la publicació d’articles en accés obert en revistes indexades amb factor d’impacte elevat. Els requisits necessaris per a poder demanar aquesta ajuda impliquen estar al corrent de la col·legiació i ser primer autor, l’últim autor o autor de correspondència de l’article. L’article ha d’estar acceptat per a publicació en una revista científica indexada al Journal Citation Reports (JCR) que estigui inclosa en el Quartil 1 o Quartil 2. Per valorar la posició de la revista en el JCR s’ha d’utilitzar la data d’acceptació de l’article i la darrera versió publicada per part de JCR. La data de publicació de l’article en accés obert ha de ser durant l’any 2022 i del total d’autors de la publicació, el 50 % han de ser infermeres col·legiades.

Aquest ajut finalitzarà quan s’esgoti el finançament establert de 20.000 € o el dia 31 de desembre del 2022.

Ajuts per a la traducció d’articles en revistes científiques

Amb l’objectiu de donar suport a la traducció d’articles en revistes científiques a les col·legiades i col·legiats que publicaran recerca infermera durant l’any 2022, s’obre una nova convocatòria d'ajuts per a la traducció d'articles en revistes científiques. La data d’acceptació o publicació de l’article cal que sigui durant l’any 2022, i del total d’autors de la publicació, el 50 % com a mínim han de ser infermeres al corrent de la seva col·legiació al COIB.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre del 2022 o quan s’esgoti el finançament establert, que és d’11.000 euros.

Ajuts per a la inscripció a congressos

També s’obre una nova convocatòria d’ajudes per a la inscripció a congressos a les col·legiades i col·legiats que hagin presentat una comunicació en un congrés nacional o internacional durant l’any 2022. L’objectiu del congrés ha de ser d’interès per ampliar coneixement sobre la recerca infermera o per a l’ampliació dels coneixements en l’exercici de la professió infermera i es pot haver efectuat en modalitat presencial o telemàtica.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre del 2022 o quan s’esgoti el finançament establert, que és de 10.000 euros.

Aquestes ajudes estan cofinançades pel Consejo General de Enfermería.

Per a resoldre qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria, us podeu posar en contacte amb l’Àrea de recerca mitjançant el correu recerca@coib.cat.

Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García.