3 de novembre de 2021

El Programa de suport a infermeres amb covid-19 persistent reforça l’assessorament en l’àmbit laboral, jurídic i psicològic que la corporació ja ofereix a les col·legiades i col·legiats que pateixen seqüeles de la malaltia

El COIB crea un programa d’atenció integral per a infermeres afectades de covid persistent

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha creat el Programa de suport a infermeres amb covid-19 persistent, que reforça l’orientació laboral, jurídica, social i psicològica que la corporació ofereix des del començament de la pandèmia a les col·legiades i els col·legiats que pateixen seqüeles del coronavirus.

Aquest programa està coordinat per la Comissió d’Assessorament per a la Prevenció de Riscos i Infeccions (CAPRI), que ofereix a les col·legiades i col·legiats del COIB orientació, suport i acompanyament. Si és necessari, deriva les consultes a altres assessories del COIB, que donen respostes a consultes de caire laboral, jurídic i de salut, entre d’altres.

La CAPRI també ofereix atenció integral a infermeres i infermers que tenen seqüeles per altres infeccions.

El mes d’abril de 2021, el COIB va iniciar la programació d’activitats i tallers per compartir experiències i exercitar la psicomotricitat i la coordinació, adreçades a infermeres amb covid-19 persistent. Aquestes activitats han estat molt ben valorades per les persones que han participat.

Problema de salut emergent

El Centre de Terminologia Termcat defineix la covid-19 persistent com la “situació clínica que es dona en fins a un terç de les persones que han patit una infecció lleu o moderada per SARS-CoV-2 en què, després de la fase aguda, no es torna a l’estat de salut basal.”

Els símptomes persistents de la covid-19 representen un problema de salut emergent derivat de la infecció. Actualment, ja existeix força evidència sobre la persistència de complicacions i símptomes respiratoris a llarg termini i alguns estudis publicats que reporten una alta freqüència de símptomes persistents en persones que han requerit ingrés hospitalari amb força impacte sobre la qualitat de vida.

Les infermeres van estar molt exposades a la covid-19 durant la primera onada. Moltes van resultar infectades pel virus i, actualment, un nombre força elevat presenten covid-19 persistent.

 

Per posar-se en contacte amb el Programa de suport a infermeres amb covid-19 persistent, cal escriure un missatge a covidpersistent@coib.cat o bé trucar al 900 705 705.