6 de març de 2020

El COIB convoca a totes les col·legiades i col·legiats a assistir el 30 de març de 2020 a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la sala d'actes. S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2019, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici de 2020.

El COIB convoca l'Assemblea General Ordinària pel 30 de març

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona convoca a totes les col·legiades i col·legiats a assistir el 30 de març de 2019 a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la sala d'actes del COIB (c/ Pujades, 350. Tercera planta).
 
L'Assemblea General Ordinària es celebrarà a les 16.30 hores, en primera convocatòria, i a les 17 hores, en segona. Durant aquesta sessió, que inclourà precs i preguntes, s'exposarà i s'aprovarà, si escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2019, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici de 2020.

La memòria d'activitats, el balanç i compte de resultats de l'any 2019, i la proposta de pressupost per a l'any 2020 estaran a la vostra disposició a la seu del COIB a partir de 23 de març, o bé la podeu demanar per correu electrònic a l'adreça assemblea@coib.cat

 

Nota: La celebració d’aquest acte es pot veure sotmès a la resolució del Departament de Salut en relació a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris.