15 de maig de 2023

S’ha lliurat un reconeixement a l’Associació Catalana d’Infermeria d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, a l’Associació Catalana d'Infermeria Nefrològica, a l’Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental, a l’Associació Catalana de Llevadores, a l’Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, a l’Associació Febe d’Història d’Infermeria de llengua catalana, a la Societat Catalano-Balear d’Infermeria (SCBI) i a Sor Lucía Caram

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional

Set societats científiques liderades per infermeres han estat reconegudes pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) per la seva contribució al desenvolupament i la visibilitat de la professió, a l’evolució de les especialitats i els àmbits d’exercici que representen. Els guardons es van lliurar el dia 11 de maig un acte institucional a la seu de la corporació per celebrar el Dia Internacional de les Infermeres.

Durant l’esdeveniment, que va presentar la periodista Elisenda Carod, una de les protagonistes de la campanya publicitària d’enguany, també es va reconèixer Sor Lucía Caram, una persona impulsora d’activitats solidaries que lluita contra la pobresa, promou la inclusió social i  defensa les persones més vulnerables.

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional

Les societats científiques infermeres que han rebut el reconeixement del COIB són les següents: l’Associació Catalana d’Infermeria d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (ACIAR-TD), per la seva voluntat de fer visible la figura de la infermera d’anestèsia de promoure l’excel·lència de les cures a la persona sotmesa a anestèsia i teràpia del dolor.

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional


L’Associació Catalana d'Infermeria Nefrològica (ACIN), per contribuir a la millora de la cura de les persones amb una malaltia renal i el seu entorn, posant en valor el paper cada cop més destacat de la infermera.

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional

L’Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental (ASCISAM), per la seva implicació en donar veu a les persones usuàries de la xarxa de salut mental i per dissenyar, juntament amb les infermeres, cures infermeres de salut mental de qualitat.

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional

L’Associació Catalana de Llevadores, pel foment de la professió i per promoure la millora de la salut sexual i reproductiva de les dones i les seves famílies.

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional

L’Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), per promoure l’autocura com a línia prioritària en l’atenció a la població, potenciar la infermera com a porta d’entrada al sistema de salut i defensar i l’atenció primària i la salut comunitària.

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional

L’Associació Febe d’Història d’Infermeria de llengua catalana, per preservar el llegat històric de la professió al llarg del temps i el seu lideratge al projecte del COIB Preservem la memòria.

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional

I per últim, la Societat Catalano-Balear d’Infermeria (SCBI), per la seva voluntat de contribuir al desenvolupament de la ciència infermera i de fomentar activitats de divulgació científica i tècnica.

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional

També s’ha reconegut Sor Lucía Caram per la incansable tasca en favor de les persones vulnerables, així com per la seva col·laboració amb el COIB en el trasllat de persones ferides d'Ucraïna i el lliurament d’ambulàncies a través de la Fundació Santa Clara, que dirigeix.

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional

Després de l'entrega dels guardons, els assistents van poder gaudir d’un còctel i d'un refrigeri, que va estar amenitzat amb música del DJ Jordi Carreras. Infermera virtual va oferir un espai saludable als assistents, que va comptar amb la col·laboració d’Ametller Origen.

El COIB reconeix les infermeres en el seu dia internacional