16 de juliol de 2021

  La infermera de l’Agència de Salut Pública de Barcelona parla sobre un estudi que està fent aquesta institució per conèixer el grau de reticència de les infermeres davant la vacunació contra la covid-19

  Anna Hernández: “Les infermeres confien més ara en la vacuna de la covid-19 que al mes de desembre”

  L’Agència de Salut Pública de Barcelona està estudiant el grau de reticència de la vacuna contra la covid-19 entre les infermeres de la demarcació. Per fer-ho, va difondre una enquesta el mes de desembre del 2020, abans que comencés la campanya de vacunació entre els professionals de la salut, i una altra ara, que estarà oberta durant les properes setmanes. En parlem amb Anna Hernández Pineda, infermera del Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona que apunta que, a l’espera dels resultats definitius, la confiança en la vacuna ha augmentat des del desembre. L'estudi està liderat per Cristina Rius i David Palma.

  Quin és el motiu de l’estudi?

  Nosaltres volíem ressaltar la importància de la vacunació per a la prevenció de les malalties i la millora de la salut entre els professionals. Tot i la importància que té la vacunació, sempre ha generat dubtes i han aparegut detractors de les vacunes. L’any 2019, l’OMS va definir la reticència vacunal com una de les amenaces de la salut global de la població. Creiem que és important definir què és la reticència vacunal. No és simplement el rebuig a una determinada vacuna, sinó que es defineix com el continu entre el dubte i el retard o el rebuig complet a la vacuna. Per això, davant la pandèmia vam creure oportú desenvolupar i aplicar un instrument que mesurés la reticència davant la vacuna de la covid entre infermeres i infermers, que són els professionals de la salut que tenen més influència davant la decisió de vacunar.

  Quins factors s’associen amb una major reticència a vacunar-se?

  Alguns dels factors són la baixa percepció del risc de contagi i la baixa percepció de la gravetat de la malaltia que, en el cas de la covid, podem veure entre els joves, cosa que ens preocupa molt. També el fet de pensar que no tindràs beneficis amb la vacuna, que no et protegirà o que no és segura. Altres factors que hi influeixen són les creences i les normes socials. Per exemple, pensar que existeixen interessos il·legítims de la indústria farmacèutica o creure que les persones del teu voltant no es vacunaran i, per això, tu tampoc ho faràs.

  Quines característiques té l’enquesta?

  L’enquesta és estructurada, s’envia telemàticament i és autoaplicada. S’ha fet arribar a totes les infermeres i els infermers col·legiats de Barcelona. Es tracta de l’adaptació d’un qüestionari que va fer entre els anys  2016 i 2017 el Servei de Vigilància Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que avaluava la reticència davant del calendari sistemàtic de vacunes entre professionals de pediatria. L’objectiu de l’estudi és determinar la prevalença de la reticència vacunal i els factors que s’hi associen, respecte de la vacuna de la covid-19, entre infermeres i infermers. L’hem fet amb dos temps. Vam passar l’enquesta el mes de desembre, abans de l’inici de la vacunació dels professionals de la salut, i ara, quan ja s’ha implementat l’estratègia vacunal entre els professionals, l’hem tornat a enviar, amb l’objectiu de comparar els resultats.

  I quins resultats esteu obtenint?

  La participació en el primer enviament va ser molt elevada. Hi van participar 2.213 infermeres, un resultat que triplica el que esperàvem. Com a resultats preliminars, que podrien canviar quan els analitzem en profunditat, podem dir que una tercera part de les infermeres van presentar dubtes que estaven relacionats amb la percepció de seguretat i de protecció –pensaven que aquesta vacuna no tindria molt de benefici– i gairebé un deu per cent estava totalment en desacord amb vacunar-se. Es va observar una manca de confiança en la indústria farmacèutica, l’OMS i el govern.

  Actualment, encara està obert el període de resposta de la segona enquesta, però sembla que la confiança en la vacuna és ara més alta que abans de l’inici de la campanya. Això es correspon amb la nostra hipòtesi, que és que com més evidència tinguem de l’eficàcia  i la seguretat de les vacunes, més confiança.

  Aquest deu per cent completament contrari a posar-se la vacuna s’està mantenint en el segon enviament de l’enquesta?

  Veiem que les persones que tenen dubtes en la vacuna o prefereixen endarrerir la seva administració són més susceptibles de canviar la seva percepció i acabar acceptant una vacuna. En canvi, els que s’hi neguen en rodó és més difícil que canviïn d’opinió. De tota manera, esperem que el percentatge dels que són completament contraris a vacunar-se baixi una mica.

  Hi ha diferències entre l’actitud de les infermeres i la del conjunt de la població sobre la vacuna de la covid-19?

  En general, l’acceptació de la vacuna és elevada. S’espera que la confiança sigui més alta entre els professionals que entre la població general.

  I hi ha diferències entre les infermeres i la resta de professionals de la salut?

  En l’enquesta que vam fer els anys 2016 i 2017 entre diversos professionals de l’àmbit pediàtric es va evidenciar que un 25 % dels professionals presentava dubtes amb les vacunes sistemàtiques. Aquest percentatge era d’un 33 % entre les infermeres. Això ens va preocupar una mica, perquè les infermeres són les que tenen més relació amb les famílies en el tema de les vacunacions sistemàtiques dels infants.

  Podeu participar en la segona onada de l’enquesta, a través d’aquest enllaç.