30 de desembre de 2022

S’obre un període de vint dies hàbils per presentar les sol·licituds de participació, que finalitza el 30 de gener de 2023

L’Institut Català de la Salut publica una convocatòria única dels processos de selecció de personal d’estabilització i de cobertura ordinària

Tal com va acordar la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut (ICS), s’ha publicat una única convocatòria que integra les dues fases del procés d’estabilització, les convocatòries pendents de l’oferta extraordinària d’ocupació pública PESCO 2017, i el procés de selecció ordinari de l’oferta dels anys 2019, 2020 i 2021.

A partir de demà, 31 de desembre de 2022, s’obre el període de vint dies hàbils per presentar les sol·licituds de participació, que finalitza el 30 de gener de 2023. Una vegada abonada la taxa de participació, completada la inscripció, i confirmada i tramitada per via telemàtica, la persona aspirant ha de guardar el justificant d’inscripció com a document acreditatiu de la participació en la convocatòria per si s’haguessin de fer reclamacions.

Les persones aspirants només hauran de presentar una vegada la documentació necessària per a aquest procés. Tot i ser una única convocatòria que integra les tres fases del procés d’estabilització, s’han publicat disposicions específiques per a cada una de les fases: concurs de mèrits (estabilització i oferta d’ocupació pública PESCO 2017 pendent de convocar); concurs oposició del procés d’estabilització i concurs oposició del procés ordinari (taxa de reposició).

Si teniu qualsevol dubte consulteu l’apartat de preguntes freqüents del procés d'estabilització.