La corporació explica a les patronals Associació Catalana d’Entitats de Salut, La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya el procés pel qual les infermeres que treballen en centres del sistema públic integren dins del SIRE les seves indicacions de productes sanitaris i medicaments

El COIB es reuneix amb representants del sector privat per presentar el projecte d’integració de les prescripcions infermeres a la recepta electrònica

Representants del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) van tenir el divendres 19 de febrer una reunió telemàtica amb càrrecs de les patronals Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) per parlar sobre el projecte d’integració de les prescripcions infermeres a la recepta electrònica.

Aquest projecte ja s’ha començat a desplegar als centres del sistema públic de salut de Catalunya (SISCAT) dins del sistema integrat de recepta electrònica (SIRE), després d’una fase de proves que va començar el 12 de gener. Les infermeres del SISCAT han de sol·licitar als seus centres de treball una targeta digital –que emeten els col·legis oficials d’infermeres– per poder incloure dins del SIRE les prescripcions de productes sanitaris i medicaments que fan de manera autònoma.

La identificació mitjançant aquesta targeta digital també pot ser útil per a les infermeres que treballen en centres que no formen part del SISCAT, perquè els pot servir per identificar-se quan introdueixen la seva activitat a la història clínica o registren les seves prescripcions de productes sanitaris i medicaments en altres sistemes de recepta electrònica.

A la reunió que va tenir lloc el divendres van assistir, per part de l’ACES, el seu director general, Lluís Monset; la seva subdirectora, Anna Zarzosa, i la presidenta del grup de treball de directors i caps infermers de l’entitat, Núria Cobalea. Per part del CSC, el seu cap de Planificació i Coordinació Terapèutica de l’Àrea de Farmàcia i del Medicament, Josep Maria Guiu, i per part de La Unió, la seva secretària tècnica, Mercè Estrem. Del COIB ha participat la seva presidenta, Paola Galbany, juntament amb Enric Mateo i Rosa Bayot, que participen en la coordinació del projecte d’integració de les prescripcions infermeres a la recepta electrònica al COIB.

Convé recordar que la prescripció infermera no és una competència nova, sinó que es tracta d’una activitat que forma part de la pràctica habitual de les infermeres, que inclou la indicació de productes, fàrmacs i consells de salut, per tal de prevenir, gestionar i millorar problemes relacionats amb la salut de les persones.

La novetat del projecte que s’està duent a terme ara és la possibilitat d’incloure al pla de medicació aquestes indicacions per a la seva dispensació a l’oficina de farmàcia, amb les dades de la infermera.