23 de març de 2023

La corporació recorda que, per llei, les infermeres i els infermers també són facultatius i el seu nivell acadèmic i d’especialització tècnica és equivalent al dels metges

El COIB mostra la seva indignació per la sentencia que anul·la el nomenament de càrrecs de direcció de dues infermeres “per no ser metges”

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) mostra la seva indignació per la sentencia que anul·la el nomenament de dues infermeres com a cap d’unitat i com a directora d’un centre d’atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). 

La corporació recorda que, per llei, les infermeres i els infermers també són facultatius, tal i com determina la Llei 44/2003, d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), aprovada l’any 2003, que reconeixia la facultat professional de la infermera i, per tant, eliminava definitivament la divisió entre professionals sanitaris facultatius i no facultatius. 

Les convocatòries d’aquests llocs de treball, publicades pel CST, requerien estar en possessió d’un grau universitari en ciències de la salut, la qual cosa inclou Medicina i Infermeria, però la sentència afirma que, per optar a aquests càrrecs, s’ha de complir la condició de metge o metgessa, i que “cal un nivell acadèmic i d’especialització tècnica adequat per al desenvolupament de tasques d’aquestes característiques”, que han de ser els “propis del personal facultatiu especialitzat en medicina i cirurgia.” 

De manera implícita, la sentència considera que les infermeres tenen un nivell acadèmic i de capacitats tècniques inferior al dels metges, cosa que no s’ajusta a la realitat. Des de fa quinze anys, Infermeria és un grau universitari, equivalent a Medicina, la qual cosa capacita les infermeres a accedir a qualsevol càrrec. 

la Junta de Govern del COIB, que esta en contacte amb la Direcció d’Infermeria del Consorci Sanitari de Terrassa, ha sol·licitat als serveis jurídics del COIB l’anàlisi del cas. En relació amb la sentència, que no és vinculant, els serveis jurídics de la corporació conclouen que “la fonamentació del jutge no obeeix a la concepció actual de les professions sanitàries” i que “els raonaments jurídics continguts en la sentència són discutibles”. El COIB resta a disposició tant del CST com de les infermeres afectades.