El període per fer les reclamacions està obert fins al dissabte 18 de desembre

Publicada la llista de respostes provisionals de la prova extraordinària per a l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària

Les infermeres i els infermers que es van presentar el dia 11 de desembre a la prova extraordinària per a l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària ja poden consultar les respostes correctes provisionals de l’examen.

A la plataforma https://entrada.aulavirtualexamenes.es/ es mostra la resposta correcta a cada pregunta, així com la marcada per cada aspirant per poder realitzar la comprovació. El termini finalitza el dissabte, 18 de desembre del 2021, a les 24.00h, hora peninsular.

Es poden presentar les reclamacions que s’estimin pertinents respecte a la formulació de preguntes i les corresponents respostes correctes. Per a fer-ho, és necessari escriure un correu electrònic a la següent adreça durant tres dies naturals a partir de la publicació de la present plantilla a l’adreça alegaciones.enfermeriafyc@universidades.gob.es

Per tal d’unificar les al·legacions s’ha d’indicar el número de la pregunta impugnada, segons l’assignada a cadascuna de les plantilles publicades pel Ministeri Cuestionario grupo1, cuestionario grupo2, cuestionario grupo3 –no a la del qüestionari propi. D’altra banda, s’ha d’indicar la justificació motivada i  la font en la qual es basa l’esmentada reclamació i vincular-ho a un enllaç web en la mesura del possible.

Podeu descarregar un model per fer les al·legacions.