18 d’octubre de 2020
- TN nit TV3

    La manca d'infermeres a Catalunya.

    Inclou declaracions de la presidenta del COIB, Paola Galbany.