5 d’octubre de 2020

La màxima autoritat judicial de Catalunya es manifesta incompetent per portar el cas i remet als tribunals ordinaris la demanda, que passa a tenir consideració de recurs ordinari per la via contenciosa administrativa

Foto: Lady Justice Tingey Injury Law Firm a Unsplash

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs contenciós electoral que la candidatura Som Garantia va interposar contra la proclamació d’Infermeres 2020, després de les eleccions a la Junta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), que es van celebrar el 24 de febrer de 2020. El màxim òrgan jurisdiccional de Catalunya ha remès el recurs als jutjats contenciosos administratius de Barcelona.

Després de les eleccions, la candidatura Som Garantia –encapçalada per Margarita Esteve– va interposar una demanda a la candidatura guanyadora Infermeres 2020 –liderada per Paola Galbany–, en relació amb el recompte dels vots per correu. Som Garantia s’emparava en la Llei Orgànica del Règim Electoral (LOREG), que implica un procés d’urgència que es porta des del TSJC.

Tot i així, la màxima autoritat judicial catalana estima que la LOREG no és d’aplicació a les eleccions dels col·legis professionals i, per tant, “les qüestions controvertides que sorgeixin amb motiu de la renovació de càrrecs en un col·legi professional s’han de resoldre en un procés ordinari.”

A la seva resolució, amb data 24 de juliol de 2020 i publicada una setmana més tard, el TSJC afirma que “el recurs interposat no compleix ni un sol dels requisits per ser legalment considerat electoral i no ordinari, i que la competència correspon als jutjats contenciosos administratius i no a aquest Tribunal.”

A començament del mes de setembre, el TSJC va fer ferma la resolució, després de finalitzar el termini per interposar recurs, i va emplaçar les parts a que compareguessin al jutjat degà del contenciós administratiu en el termini de trenta dies. El COIB hi va comparèixer la setmana passada.

Després que el TSJC hagi declarat la inadmissibilitat del recurs, el jutjat degà contenciós administratiu haurà de designar un jutjat ordinari de la ciutat de Barcelona, que haurà de dictar resolució d’admissió a tràmit i, si és el cas, iniciar la seva tramitació com a recurs ordinari per la via contenciosa administrativa.

 

Foto: Lady Justice per Tingey Injury Law Firm a Unsplash