Es tracta del fons que ha publicat aquesta editorial especialitzada en ciències de la salut, des de l’any 1965

L’editorial JIMS dona prop de mil llibres a la biblioteca del COIB

L’Editorial Médica JIMS, especialitzada en l’edició de llibres sobre ciències de la salut, ha fet una donació al COIB de 943 volums, amb 514 títols diferents. Es tracta de gairebé tot el fons que ha publicat JIMS des de l’any 1965, quan es va fundar, a més de títols publicats per altres editorials.

El personal del Servei de de Biblioteca i Documentació Infermera del COIB (SBDI), destaca el valor documental d’aquesta donació i la diversitat dels títols, que inclouen diccionaris, manuals, llibres de text, atles i publicacions científiques de diverses àrees clíniques.

Aquesta donació se suma a la que Ediciones ROL la mateixa editorial que la coneguda revista ROL de Enfermería, va fer al COIB el mes de març passat, d’una selecció de 407 volums, amb 259 títols diferents sobre temes vinculats amb la Infermeria, que ja estan disponibles per a les col·legiades a través del catàleg.

L’SBDI ofereix serveis de préstec de documents, assessorament i suport documental a les infermeres de la demarcació de Barcelona. Disposa d’un catàleg en línia amb unes 11.000 referències, de les quals, més de 5.000 llibres especialitzats en infermeria i en ciències de la salut.