31 de desembre de 2021

La convocatòria actual ha comptat amb una dotació de 64 mil euros, que ha permès ampliar el nombre de projectes becats

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha premiat un any més els projectes de recerca infermera més destacats. Enguany, la Junta de Govern del COIB va aprovar augmentar en 64.000 euros la dotació de la convocatòria d’ajudes a la recerca infermera, que tenien una assignació inicial de 40 mil euros. D’aquesta manera, l’import total de les ajudes ha estat de 64 mil euros i ha servit per finançar un total de 21 projectes de recerca presentats a la convocatòria de les Ajudes Recerca Infermera 2021 i que han estat seleccionats per la Comissió Tècnica Externa d’Avaluació, formada per infermeres expertes en recerca.

Les línies prioritàries de recerca per a aquesta convocatòria han estat: les intervencions infermeres en la salut de les persones, la família o comunitat, especialment en situacions de dependència (associades o no a estils de vida o discapacitat psíquica i/o física), violència de gènere i desigualtats socials en salut; les estratègies d’apoderament a persones en situació d’envelliment, fragilitat i cronicitat; la covid-19 en la situació de salut, social i econòmica de les persones i el disseny o adaptació i validació d’instruments de mesura en l’àmbit de la Infermeria.

La corporació promou la investigació infermera de qualitat en els diversos àmbits on es desenvolupa mitjançant el seu programa d’Ajudes a la Recerca Infermera. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és potenciar l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca infermera, que fonamentin les cures basades en l’evidència realitzades a les persones, donar suport econòmic per desenvolupar estudis de recerca, consolidar grups d’investigació i potenciar els investigadors principals que debuten en la recerca.

Aquests són els investigadors i les investigadores i els projectes becats:

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

405

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca

 

Les Ajudes de Recerca 2021 del COIB doten de finançament a 21 projectes de recerca