A través del Consell de Col·legis d'Infermers i Infermers de Catalunya (CCIIC), la corporació emet un comunicat per unir-se a la petició que el Ministeri de Sanitat canviï el sistema d’elecció telemàtic pel sistema presencial

El Consell de col·legis d’infermeres de Catalunya dona suport a la demanda dels futurs residents d’infermeria per poder escollir les places presencialment i a temps real

Comunicat del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en suport a la demanda dels futurs residents d’infermeria per poder escollir les places presencialment i a temps real

El passat 14 de maig, es va publicar la Resolució del Director General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, per la qual es convoquen els actes d’adjudicació, corresponents a les proves selectives 2020, per l’accés en l’any 2021 a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de medicina, farmàcia, infermeria i l’àmbit de la psicologia, la química, la biologia i la física.

En aquesta resolució s’establia que, per aquest any, l’elecció de les places es faria exclusivament per via telemàtica i es descartava la via presencial i a temps real en qualsevol cas. Aquest fet ha provocat la queixa i el malestar de tots els candidats a les places de formació sanitària especialitzada, i de manera especial dels candidats i les candidates de les places de les especialitats d’infermeria.

Des de sempre, la tria de la plaça d’Infermer Intern Resident (IIR) ha estat un acte molt especial i determinant pel futur professional i per altres factors personals, igualment importants, com la família o l’economia personal. El sistema de tria presencial i en temps real permet canvis en funció de les places disponibles. Ara, amb el nou sistema telemàtic no es permet cap canvi. Això provocarà que quedin moltes places vacants que abans s’ocupaven com a segona opció. Un altre fet que ha provocat el malestar dels candidats d’infermeria ha estat el calendari establert per incorporar-se a la seva plaça, ja que només tindran 13 dies des de l’adjudicació de la plaça fins la presa de possessió. S’ha de tenir en compte que, per a molts dels futurs residents, tot això els suposa un canvi de comunitat autònoma que pot significar, a la pràctica, un augment de les renúncies de les places adjudicades i que definitivament quedarien buides.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els col·legis oficials d’infermeres i infermers de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona entenem la preocupació i les queixes que han sorgit per part dels candidats i creiem que, malgrat que la situació actual requereix mesures de control i prevenció, el procés d’elecció de places es podria organitzar de manera presencial i en temps real, adoptant les mesures necessàries i aprofitant els avantatges que les tecnologies actuals ens ofereixen.

Per tot això, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya i els col·legis oficials d’infermeres i infermers de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona ens unim a la petició de la majoria de les infermeres i els infermers opositors a places de IIR d’aquest any perquè el Ministeri de Sanitat canviï el sistema d’elecció telemàtic pel sistema presencial, assegurant d’aquesta manera la transparència de l’acte i el coneixement immediat de l’adjudicació de les places que s’escullen.

Imatge: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel Garcia.