12 de febrer de 2019

Amb la voluntat de millorar els serveis que la corporació professional d’infermeres i infermers ofereix, s’endega un estudi de mercat que té per objectiu conèixer l’opinió de les col·legiades i els col·legiats i que durà a terme l’empresa d’estudi de mercats Salvetti & Llombart, per encàrrec de la nostra corporació.

El COIB posa en marxa un estudi de mercat per millorar els serveis a les col·legiades

Per aquest motiu, el COIB seleccionarà una mostra aleatòria de col·legiades i col·legiats per tal que l’empresa Salvetti & Llombart faci arribar per correu electrònic una breu enquesta en línia que té una estimació de resposta de 15 minuts. Es tracta d’una col·laboració voluntària a través de la participació i les respostes seran tractades de forma totalment confidencial, només a escala estadística de forma agregada, mai a escala individual.

Per evitar les confusions que ha pogut generar algun comunicat anterior, us informem que el COIB ha encarregat a Salvetti & Llombart el tractament de les dades de contacte (nom, cognoms i adreça electrònica) de les col·legiades, d’acord amb la nostra política de privacitat, per l’ús exclusiu d’aquest estudi, garantint la confidencialitat i la privacitat de les mateixes.

Les respostes seran de gran ajuda. Totes les consultes, suggeriments o comentaris es poden dirigir a l’Atenció Col·legial al telèfon gratuït 900 705 705 o enviant un correu electrònic a info@cob.cat.