26 de febrer de 2020

Davant la impugnació a l'acta d'escrutini de les eleccions del COIB presentada per la candidatura Infermeres 2020, la mesa electoral fa pública la resolució a la qüestió acordant estimar aquesta impugnació. A tal efecte queda suspesa els efectes de l'acta 14/20 d'escrutini final i suspesa, per tant, la proclamació de la candidatura guanyadora.

Resolució de la mesa electoral a la impugnació de la candidatura Infermeres 2020

A l'escrit de la mesa es manifesta l'acord, que implica que, en presència dels representants de les candidatures apoderats i/o interventors, es revisin els sobres que contenen els vots per correu emesos amb la modalitat certificada de «correu exprès». Es designa el 28 de febrer a les 9.30h per a aquest recompte.

 

Podeu consultar la documentació relativa a aquest procés:

 

Tota la informació sobre les eleccions a