La corporació ofereix aquest servei sense cap cost a les persones que estan prestant tasques d’auxili sanitari durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de covid-19

El COIB posa a disposició dels estudiants de tercer curs d’Infermeria que participen en la campanya de vacunació una assegurança de responsabilitat civil gratuïta

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) posa a disposició dels estudiants de tercer curs d’Infermeria que estiguin participant en la campanya de vacunació contra la covid-19 una assegurança de responsabilitat civil. La cobertura l’ofereix el COIB sense cap cost, ni per als estudiants. Aquest servei s’afegeix al que la corporació ofereix als estudiants de quart curs que estan fent tasques d’auxili sanitari durant la pandèmia.

Els estudiants de tercer que es trobin en aquesta situació, han d’enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic coronavirus@coib.cat, amb les següents dades:

  • Nom i cognoms
  • NIF
  • Domicili complet
  • Telèfon de contacte
  • Adreça electrònica
  • Data de naixement
  • Curs que realitza actualment
  • Centre o Universitat on realitza els seus estudis
  • Contracte de treball o certificat d'empresa

Les dades seran tractades d’acord amb la política de protecció de dades i criteris de privacitat del COIB.

D’acord amb la Resolució del Departament de Salut, SLT/944/2021, de 2 d'abril, per la qual es modifica la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, de mesures en matèria de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, “per a la campanya de vacunació contra la covid-19 a Catalunya, les entitats proveïdores de serveis sanitaris poden contractar estudiants de grau de professions sanitàries en els dos darrers anys de formació, sota la modalitat de contracte d'obra o serveis [...] per un termini màxim de dotze mesos.” A la descripció del lloc de treball ha de constar “reforç COVID-19” i amb categoria professional i la retribució equivalent a un resident de primer any de formació de la titulació corresponent. En el contracte s’ha de fer constar que les funcions que ha de desenvolupar l’estudiant contractat siguin d'auxili sanitari i que ha d’estar sota la supervisió d'una infermera graduada.