9 de juliol de 2024

Avui ha tingut lloc la presa de possessió de la nova Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Aquesta nova junta, encapçalada per l’infermer Borja Manzanares, inicia el seu mandat amb el compromís de liderar l'avenç de la professió infermera en els propers anys.

La nova Junta de Govern del COIB pren possessió del càrrec_

La nova Junta de Govern es compromet a treballar per donar impuls a les vocalies, apropant la institució a les col·legiades i fent d'aquesta la veritable casa de les infermeres i llevadores de Barcelona. Es crearà un espai de suport, creixement i comunitat per a les col·legiades.

Entre els objectius prioritaris de la nova junta es troba la col·laboració amb les institucions públiques per millorar les condicions laborals i les oportunitats de desenvolupament professional, així com l'enriquiment del sistema de salut local amb experiències i coneixements internacionals. També es fomentarà la xarxa de coneixement, la formació continuada, els programes de mentoria i el suport a les col·legiades, treballant conjuntament amb entitats, associacions i sindicats per crear una sola veu per a les infermeres.

Aquesta nova etapa està marcada per la voluntat de garantir el benestar professional i impulsar l'autoregulació i la millora de les competències infermeres. La Junta també treballarà per fomentar el reconeixement social de la professió i posar en valor tots els àmbits de responsabilitat de les infermeres de Barcelona.

La nova Junta de Govern del COIB pren possessió del càrrec_

Nova Junta de Govern del COIB

 

 

La nova Junta de Govern del COIB pren possessió del càrrec_

Traspàs de càrrecs de la Junta de Govern del COIB