10 de novembre de 2023

La seu del CCIIC va acollir el dijous 9 de novembre, una reunió d'avaluació de l'estat de les infermeres i infermers a Catalunya, amb la participació de la corporació i els representants de les organitzacions sindicals majoritàries en l'àmbit de la Infermeria.

Reunió del Consell i sindicats d'infermeres per avaluar els resultats del Fòrum Professional

D'una part, en nom de les més de 50.000 infermeres dels quatre col·legis (COIB, COIGI, COILL i CODITA) que exerceixen al territori, la Dra. Glòria Jodar, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i directora de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional del COIB, i Enric Mateo, conseller per Barcelona del CCIIC i tresorer del COIB. De l'altra, Joan Sánchez, responsable d'Infermeria d'UGT Sanitat; Montserrat Sedó i Maite Fernández, responsables d'Organització i Recursos i del Grup d'Infermeria de CCOO Sanitat, respectivament; i Víctor Motos, responsable d'Acció Sindical de SATSE Catalunya i secretari provincial de SATSE Barcelona.

Sobre la taula, l'avaluació del Fòrum de Diàleg Professional, constituït el 2019 i desenvolupat en tres fases, amb l'objectiu d'acordar les directrius per a la identificació de les necessitats de professionals de la salut d'acord amb els nous models assistencials i els rols de les professions. Consell i sindicats van fer una anàlisi de les fites assolides durant la fase operativa pel Grup de treball I, responsable del repte 16 –"Impulsar les polítiques de planificació i d'ordenació de la professió infermera"– i que coordina la degana del CCIIC i directora de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional del COIB, la Dra. Glòria Jodar.

Entre els punts tractats, l'avanç en el desenvolupament competencial de les infermeres en els diferents àmbits de treball (16.1), però també l'assignatura pendent de la categoria A-1.

Mateixa situació, la de les especialitats infermeres que, amb alguna millora, continuen pendents de categoria professional i retribució salarial especialista, a excepció de les llevadores. Sobre el mapa d'especialitats, val a dir que el Consell d'Infermeres, des de les diferents comissions i amb la col·laboració de les societats científiques, està elaborant informes de cadascuna de les especialitats infermeres, el primer dels quals (Salut Mental) es va publicar el passat mes d'octubre.

Tampoc el nombre i l'estabilitat de les dotacions infermeres han assolit el cent per cent dels objectius proposats en la primera fase del Fòrum i Catalunya continua comptabilitzant una escassetat, en el millor dels casos, d'almenys 17.000 infermeres. Situació molt preocupant i que pressiona el dia a dia de les infermeres amb una sobrecàrrega de treball constant; agreujada, en opinió del Consell i els sindicats, per la incertesa entorn dels processos d'estabilització de places en curs.

A més, es manté el sostre –amb biaix de gènere i professional– perquè les infermeres accedeixin als alts càrrecs de les polítiques de salut i de gestió, amb tendència al retrocés, després que l'última reorganització del Departament de Salut obviés la presència de les infermeres en nivells de direcció general o la reiterada oposició d'alguns sectors al fet que les infermeres liderin centres, unitats o equips multidisciplinaris.

Tot i la complexitat de la situació, el CCIIC –com a corporació de dret públic i garant dels drets en salut de la ciutadania i del desenvolupament professional de les infermeres– i els sindicats –com a defensors dels drets laborals– van manifestar el seu compromís per alinear postures i plantejar propostes que, des de les respectives competències, permetin millorar l'estatus professional i laboral de les infermeres de tots els àmbits i nivells assistencials.