22 d’octubre de 2021

La iniciativa, anomenada 9COIB, s’orienta a innovar i modernitzar la corporació, amb l’objectiu final d’oferir a les col·legiades i els col·legiats un millor servei

El COIB engega un projecte per millorar el funcionament intern de l’organització

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha posat en marxa un projecte per innovar i modernitzar l’organització, amb l’objectiu final de millorar els serveis que ofereix a les persones que hi estan col·legiades. Aquesta iniciativa, que s’anomena 9COIB, compta amb la participació de totes les persones que treballen a la corporació i de la seva Junta de Govern.

La primera fase del projecte s’ha dut a terme entre el 24 de maig i el 5 de juliol de 2021, en què, durant set sessions, un equip format per dotze professionals de totes les àrees del COIB ha elaborat un diagnòstic de la situació actual i ha fet propostes de millora, que s’han estructurat en quatre àmbits.

El primer es refereix a la necessitat de consensuar els objectius estratègics i operatius de l’organització. El segon s’orienta cap a la definició d’un model de lideratge obert i la seva articulació al voltant de la millora contínua. El tercer té a veure amb la millora de la cohesió entre les persones que treballen al COIB a través d’activitats lúdiques. Per últim, el quart àmbit fa referència a la comunicació, a través de la socialització del missatge estratègic entre tots els membres de l’organització.

Ara s’inicia la segona fase del projecte, que s’ha obert a la participació de la resta de persones de l’organització.

El projecte compta com a facilitador amb Josep M. Monguet, doctor enginyer i expert en innovació en organitzacions de salut. Fa servir les eines i la metodologia Innex de l’empresa Onsanity, spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Foto: sessió de presentació del projecte 9COIB a treballadors de la corporació