31 de maig de 2022

El proper 3 de novembre comença una nova edició del Màster en Infermeria Escolar de l’Institut de Formació Contínua-IL3, de la Universitat de Barcelona. El curs s’ofereix en modalitat en línia i està dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior

L’edició 22-23 del Màster en Infermeria Escolar d’IL3-UB ofereix un preu especial per a les col·legiades

Aquesta tardor es farà una nova edició del Màster en Infermeria Escolar de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Es tracta d’un programa pioner a l’Estat espanyol sobre infermeria escolar, recolzat per professionals de reconegut prestigi de l’àmbit de la infermeria escolar i del món universitari.

El màster, que s’impartirà del 3 de novembre de 2022 a l’11 d’octubre de 2023, dona resposta a la necessitat formativa especialitzada de la infermera escolar, un perfil professional que ja està implantat en els centres escolars de nombrosos països de la Unió Europea i en algunes comunitats autònomes de l’Estat.

El curs s’imparteix en línia i té un caràcter professionalitzador. Està estructurat en cinc mòduls (referents teòrics i normatius de la infermeria escolar, funció docent, funció assistencial, funció investigadora i elaboració d’un projecte). Està dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i equival a 60 crèdits ECTS. Les col·legiades i col·legiats del COIB que hi tinguin interès tenen un preu especial de 3.380 euros, que inclouen les taxes administratives de la Universitat de Barcelona.

El Màster està dirigit a diplomats o graduats d’Infermeria interessats en el coneixement de la salut i de l’atenció i les cures a infants i adolescents dins l’àmbit escolar, amb interès en la investigació i el desenvolupament de la infermeria escolar.

Els objectius del màster són l'adquisició o l’actualització dels fonaments teòrics i els instruments metodològics que permeten a la infermera escolar dissenyar i desenvolupar accions formatives o assistencials en el centre escolar, de manera fonamentada i competent.

Més informació sobre el Màster en Infermeria Escolar IL3-UB