28 d’abril de 2021

Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, entrevistem Belén Serrano, que és infermera del treball i tècnica superior de riscos laborals del Consorci Sanitari Integral, i presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral

Belén Serrano: “La pandèmia ha posat en valor la feina de les infermeres del treball”

Durant la crisi sanitària provocada per la covid, els especialistes en infermeria del treball i salut laboral han tingut un paper fonamental per prevenir problemes de salut i mantenir el benestar de les persones en l’àmbit laboral. Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, que se celebra el 28 d’abril, entrevistem Belén Serrano, infermera del treball i tècnica superior de riscos laborals, i presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral.

De quina manera contribuïu les infermeres del treball al benestar i a la seguretat en l’àmbit laboral?

Les infermeres del treball sempre estem al costat del treballador al llarg de la seva vida laboral i, de fet, en totes les etapes de la seva vida, des que comencen a treballar fins que es jubilen. Reforcem la seva salut en l’àmbit individual però també de manera social. Incidim en la prevenció dels riscos que comporta l’activitat que fan les persones en el seu àmbit laboral. En aquest sentit, nosaltres millorem la seva seguretat i salut dins de la feina.

Quines activitats feu les infermeres que treballeu en aquest àmbit?

Les infermeres del treball tenim unes competències que estan molt ben definides. Fem formació en prevenció de riscos laborals, promoció de la salut, campanyes de vacunació, gestió i recerca en l’àmbit laboral. També fem assistència i exàmens de salut. La nostra tasca és interdisciplinària, juntament amb els metges del treball i amb els tècnics de prevenció de riscos laborals. Col·laborem amb ells fent tasques de valoració de llocs de treball, valoració de treballadors especialment sensibles, embarassos... Consultes de salut diverses.

M’imagino que deuen haver moltes diferències segons el lloc on treballeu.

Nosaltres treballem per riscos laborals. En funció del risc que té l’empresa, hem d’enfocar les tasques cap a un cantó o cap a un altre, però hi ha una base que és igual, independentment d’on treballis. Per exemple, la col·laboració amb altres professionals, les campanyes de vacunació, la prevenció, la gestió i la investigació són una tasca comú.

Com veus la situació de l’especialitat?

Aquesta especialitat va ser una de les primeres en consolidar-se. Des del 2009 hi ha un pla formatiu d’IIR, que marca la base d’una necessitat formativa. Ens trobem que hi ha molt poques places. Molta gent veu molt difícil fer aquesta especialitat, perquè sovint s’han de desplaçar a altres llocs. Quan tenim alumnes d’infermeria, surten molt contents quan fan pràctiques de salut laboral. D’entrada, és un àmbit de què es parla poc a la universitat. En la majoria de casos, és una assignatura optativa i això fa que moltes vegades la gent no s’anima a fer l’especialitat. És imprescindible per a les empreses tenir infermeres del treball, especialment amb aquesta pandèmia.

De quina manera està influint la pandèmia sobre la vostra especialitat?

Hem hagut d’adaptar les nostres tasques. Hem hagut de fer un aprenentatge constant i un estudi dels protocols que anaven sortint, perquè havíem de donar una resposta als nostres treballadors. És veritat que algunes de les tasques programades, com ara els exàmens de salut, durant una època es van haver d’aturar, perquè la situació de pandèmia ho requeria, però per una altra banda, ens hem fet molt visibles, s’ha vist que som molt necessaris i hem reforçat nosaltres mateixos el coneixement dels nostres treballadors en matèria preventiva. Per exemple, els hem format en l’ús d’equips de protecció, en ser conscients de tenir riscos a la feina. Ens hem apropat molt als treballadors. Hem fet acompanyament de persones que tenien determinades patologies o que eren especialment sensibles i que havien de treballar durant la pandèmia. Tant si eren treballadors essencials com si no. La primera persona de contacte durant la pandèmia ha sigut la infermera del treball, més que altres especialitats. A nivell hospitalari, és important remarcar que vam ser els primers en fer PCR, tres o quatre mesos abans que es fessin a la comunitat.

Quines mancances tenen les empreses en matèria de seguretat i salut?

D’entrada, és molt important posar en valor la nostra feina, i això ho hem de traslladar a les nostres empreses, perquè vegin que som imprescindibles. Sí que és veritat que les empreses tenen cada cop més integrada la prevenció de riscos. La mancança més gran que tenim és el risc psicosocial, perquè en matèria de seguretat, d’higiene o d’ergonomia s’ha treballat més, però en matèria de risc psicosocial tenim feina a fer, especialment ara. Amb la pandèmia s’ha posat més en evidència aquesta mancança, perquè és un risc que cada cop serà més gran. Hem de fer un pla estratègic per abordar aquest risc psicosocial, per evitar baixes i conflictes laborals.

La pandèmia ha posat en evidència les mancances per abordar els riscos psicosocials en el treball

Quins reptes està suposant la pandèmia en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball?

Un repte molt important ha estat el de superació. Hem viscut una situació molt adversa i hem sabut estar a l’alçada, perquè hem donat resposta a la situació laboral a què s’estaven afrontant els treballadors, tant els essencials com els que no ho eren. Els que eren essencials, perquè havien d’anar a la feina i sovint havien de treballar més hores i afrontar una situació molt complicada per tot el que suposava la pandèmia, per la falta de coneixement per la manca d’equips de protecció, i havíem de gestionar de la millor manera possible la salut dels treballadors. Però també s’ha hagut de gestionar la feina dels treballadors que han fet teletreball i s’han trobat que potser no tenien unes condicions adequades per treballar, perquè no tenien adaptada casa seva a la feina que havien de fer, que han hagut d’estar amb nens, amb familiars... i infermeria del treball s’ha posat en contacte amb ells. Això ha sigut un repte molt important. Un altre repte molt important ha sigut tota la gestió de la situació d’emergència que hem fet amb salut publica i amb els centres d’atenció primària, de manera coordinada. Això ha donat molt de valor a les infermeres del treball.

Quines activitats feu a l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral?

Dins de la nostra associació és important donar valor als nostres socis, perquè són el nostre motor. Gràcies als nostres socis, la nostra especialitat pot tenir una representació pública. Aquest recolzament és molt important. Intentem donar suport als nostres socis, tant donant recursos per a la feina com millorant la seva formació. També representem els interessos de l’especialitat davant de l’administració i de les empreses. Aquest any hem fet un grup de Whatsapp, Fòrum ACITSL, que és una via de contacte amb persones que estan molt disperses territorialment. La creació d’aquest fòrum de Whatsapp ha estat molt important per poder compartir recursos i iniciatives que han estat útils per millorar la salut dels nostres treballadors, especialment durant la pandèmia. Col·laborem amb altres associacions de l’àmbit laboral, amb les administracions, amb el COIB, amb les universitats...