21 de setembre de 2020

  Estrella Martínez és la nova degana de la institució i Núria Fabrellas n’és la nova consellera tresorera, en representació del COIB

  Es constitueix el nou plenari del Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya

  El Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) renova el seu plenari. El decanat de la l’entitat, que aplega els quatre col·legis professionals d’infermeres i infermers catalans, l’ocupa Estrella Martínez, per designació del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA). Per part del COIB, Núria Fabrellas ocupa el càrrec de tresorera. Els altres consellers que representen les infermeres de la demarcació de Barcelona són Paola Galbany Estragués (consellera nada, com a presidenta del COIB), Glòria Jodar Solà, Enric Mateo Viladomat, Noemí Obregón Gutiérrez i Miquel Perea García.

  El plenari del CCIC queda constituït de la següent manera:

  • Estrella Martínez Segura, degana (consellera per Tarragona)
  • Cristina Montero Parés, vicedegana (consellera per Girona)
  • Miquel Àngel Calderó Solé, secretari (conseller per Lleida)
  • Núria Fabrellas Padrés, tresorera (consellera per Barcelona)
  • Consellers per Barcelona:
  • Paola Galbany Estragués
  • Glòria Jodar Solà
  • Enric Mateo Viladomat
  • Noemí Obregón Gutiérrez
  • Miquel Perea García
  • Consellers per Tarragona
  • M Lluïsa Brull Gisbert
  • Gerard Mora López, conseller.
  • Consellers per Girona:
  • Alícia Rey Miguel
  • Natàlia Ventura Taberner
  • Consellers per Lleida:
  • Mercè Porté Llotge
  • M Montserrat Duch Clavé