24 de novembre de 2022

Totes les ofertes es poden consultar al Club COIB

El COIB renova el conveni amb Banc Sabadell, que ofereix avantatges a les col·legiades i els col·legiats

El COIB i Banc Sabadell han renovat el conveni de col·laboració a través del qual l’entitat bancària ofereix diversos productes, com ara comptes amb condicions especials; préstecs hipotecaris amb condicions exclusives, i altres préstecs, com ara una línia de crèdit per a estudis, cursos i màsters, amb condicions avantatjoses.

Banc Sabadell també ofereix productes de finançament d’activitat empresarial amb condicions especials per les persones col·legiades, i productes d’estalvi d’inversió. Totes les ofertes es poden consultar a Club COIB.

En el mateix conveni es contempla l’aportació de 30.000 euros del Banc de Sabadell al COIB per a la col·laboració en actes, publicacions i activitats que dugui a terme la corporació durant el període de vigència del conveni.