L’informe d’auditoria destaca com a punts forts que la corporació té un sistema de gestió integrat sòlid i implantat a tota l’organització i que l’equip directiu està implicat en el manteniment i en la millora del sistema

El COIB passa de manera satisfactòria la primera visita de seguiment de les certificacions de qualitat ISO 9001 i ISO 14001

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha superat sense cap incidència i amb diversos punts forts l’auditoria de seguiment del seu sistema de gestió de la qualitat, d’acord amb les normes ISO 9001:2015 –de gestió de la qualitat dels seus processos– i ISO 14001:2015 –de gestió ambiental.

L’informe d’auditoria de revisió del sistema de gestió de la qualitat del COIB ha estat realitzat per l’empresa Bureau Veritas, que ha destacat com a punts forts que la corporació té un sistema de gestió integrat sòlid i implantat a tota l’organització i que l’equip directiu està implicat en el manteniment i en la millora del sistema de qualitat.

El document destaca com a oportunitat de millora la necessitat d’acabar d’actualitzar la definició dels llocs de treball i les competències de les persones que treballen al COIB, una tasca en què està treballant l’Àrea de Gestió de Persones.

El sistema de gestió de la qualitat del COIB forma part del pla de millora contínua de la corporació, per tal de garantir la qualitat dels serveis que la corporació ofereix a les seves col·legiades i assegurar que les seves actuacions es fan de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

El COIB es va certificar per primer cop de la ISO 9001 l’any 2005 i de la ISO 14001, l’any 2014.