17 de setembre de 2023

  L'increment de les dotacions d'infermeres, assignatura pendent d'un Dia Mundial de la Seguretat del Pacient (17 de setembre) que l'OMS centra en la participació i empoderament de les persones ateses, les famílies i les persones cuidadores, orientats a l'autocura.

  El Consell demana responsabilitat política per materialitzar la llei i augmentar les dotacions d'infermeres

  El Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients se celebra aquest 17 de setembre amb una assignatura pendent: l'augment de les dotacions d'infermeres. Tot i la interrelació entre el nombre d'infermeres i la qualitat de la cura i la supervivència de les persones ateses, la legislació entorn de les dotacions infermeres està resultant extremadament feixuga. Després de més de tres anys, la "Ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos" –de la qual ha d'emanar la futura "Ley de Seguridad del Paciente"– es manté en un limbe agreujat pel convuls canvi de legislatura.

  "Una situació insostenible per a les infermeres, que patim sobrecàrrega estructural de treball; i per a les persones ateses i les famílies, autèntiques víctimes d'aquesta inoperància legislativa", explica la degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), la Dra. Glòria Jodar, que demana "responsabilitat política per materialitzar la llei i salvar els pacients".

  Una supervivència àmpliament contrastada i que té evidència científica, entre altres, en l'estudi internacional sobre organització i dotacions infermeres, liderat per Linda H. Aiken –infermera i investigadora americana, directora del Centre d'Investigació de Polítiques i Resultats en Salut de la Universitat de Pennsilvània– que es va presentar el 2019, al Congrés Internacional d'Infermeres (CIE) de Singapur. En la seva investigació, la Dra. Aiken constata dades com que, als hospitals, cada pacient afegit a la càrrega mitjana de treball d'una infermera de plantilla incrementa la mortalitat del conjunt en un 7%; ans que cada augment del 10% de la dotació infermera s'associa a una disminució del 5% de la mortalitat dels pacients.

  L'aplicació d'aquesta llei a Catalunya, "amb un dèficit de més de 17.000 per assolir la mitjana europea, no serà fàcil", explica la Dra. Jodar. I és que amb gairebé 7.900.000 habitants i poc més de 50.000 infermeres, "el repte és majúscul". Des del màxim d'entre 2, 3, 6 o 8 pacients per infermera en les unitats d'hospitalització, en funció de l'estat de salut de les persones ateses o les especifitats del servei; als 1.500 habitants com a població màxima assignada a cada infermera de l'Atenció Primària en funció del perfil dels usuaris i usuàries de la zona adscrita a l'EAP que, per exemple, estima la llei; "s'hi han d'afegir les variables de cada territori".

  A més del nombre de professionals necessari per cobrir amb la llei, hi ha un altre tema que preocupa el CCIIC: la manca de memòria econòmica al respecte. "El desplegament de qualsevol llei implica una partida pressupostària que, com a mínim, hauria d'estar quantificada 'a priori'. Per més que s'aprovi la normativa, serà impossible acomplir amb les expectatives si no es disposa dels recursos econòmics necessaris per contractar més infermeres", reflexiona Jodar que recorda un altre deute pendent, "posar fi a la desigualtat salarial i la precarietat laboral de les infermeres, utilitzades com a recurs estructural del sistema de salut de forma recurrent".

  PLANS ESTRATÈGICS PER A LA SEGURETAT DEL PACIENT

  El Dia Mundial de la Seguretat del Pacient se celebra enguany sota el lema "Incloguem els pacients en la seva seguretat", en reconeixement del paper clau que els pacients, les famílies i els cuidadors exerceixen a la seguretat de l'atenció de la salut.

  L'evidència demostra que quan els pacients són partícips en la seva cura, es produeixen beneficis significatius en seguretat i milloren els resultats de satisfacció i en la salut. Convertint-se en membres actius de l'equip d'assistència sanitària, els pacients poden contribuir a la seguretat en la seva cura i en el sistema d'assistència sanitària globalment.

  És per això que l'OMS fa una crida a tots els actors implicats perquè els pacients es comprometin en la formulació de polítiques, es representin en estructures de govern, es comprometin en el codisseny d'estratègies de seguretat i siguin partícips en la seva pròpia cura.

  Això només es pot aconseguir proporcionant plataformes i oportunitats perquè una diversitat de pacients, les seves famílies i les comunitats facin sentir la seva veu, les seves preocupacions, expectatives i preferències per avançar en seguretat i en la centralitat del pacient, la confiança i l'equitat.

  El compromís del pacient i de la família s'esmentava en la Resolució WHA72.6 - Acció global sobre seguretat del pacient i el Pla d'acció global en seguretat del pacient 2021-2030 de l'OMS com a estratègies principals per avançar en l'eliminació dels danys evitables en l'assistència sanitària.

  A Catalunya, el Pla estratègic de qualitat i seguretat dels pacients 2023-2027 (PQiSP 2023-2027) és una iniciativa integral dissenyada per a promoure l'excel·lència a l'atenció sanitària i garantir la qualitat i la seguretat dels pacients. Representa el compromís ferm del Departament de Salut per la millora contínua del sistema sanitari català.

  Aquest PQiSP 2023-2027 contempla "la veu dels pacients i ciutadans" en la seva línia estratègica 8 i té com un dels seus valors guia incloure l'experiència del pacient i promoure la participació de la ciutadania de forma col·laborativa amb altres actors de la societat, per aconseguir de manera sinèrgica, una atenció sanitària segura i de qualitat en tot el sistema de salut a Catalunya.
   

  Enllaços d'interès:

  Catalunya
  Pla estratègic de qualitat i seguretat dels pacients 2023-2027 (PQiSP 2023-2027)
                 
  Organització Mundial de la Salut (OMS)
  Global Action Plan for Patient Safety 2021-2030
                  
  230413 Proposición de Ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos (BOE) 
   
   
  Fonts © OMS / Salut / Ministerio de Sanidad
  Foto Infermera i infants durant una sessió d'hemodiàlisi © Ariadna Creus i Àngel García (Banc d'Imatges Infermeres)