17 de novembre de 2023

  El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) organitza la Jornada de Consens de les “Actuacions infermeres en l’àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa”, el dijous 30 de novembre, per tal de facilitar que les infermeres i infermers puguin donar la seva opinió i proposar millores i esmenes a la proposta de directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa, elaborades pel GGTSedació–CCIIC.

  Jornada de Consens CCIIC: “Actuacions infermeres en l’àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa”

  La jornada està organitzada pel CCIIC i els col·legis –COIB, COIGI, COILL i CODITA– i se celebrarà en modalitat híbrida (presencial i en línia), entre les 16 i les 18 hores. El termini d’inscripció finalitza el 29 de novembre.

  Donada la importància del tema a tractar, el CCIIC i els col·legis oficials d’infermeres i infermers de Barcelona (COIB), Girona (COIGI), Lleida (COILL) i Tarragona (CODITA) conviden les col·legiades a assistir a aquesta jornada de consens, sigui presencialment (Espai Pujades 350, 3a planta) o en línia (ZOOM), i fer les aportacions pertinents.

  La jornada s’iniciarà a les 16 hores, amb la benvinguda institucional a càrrec de la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), la Dra. Paola Galbany Estragués; la degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), Glòria Jodar Solà; i Montse Sanclemente Dalmau i Mª Luisa Prada Jaimez, membres del Grup Guia de Treball per a l’Ordenació per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa del CCIIC (GGTSedació–CCIIC).

  Tot seguit, a les 16.15 hores, Estrella Martínez Segura –vicedegana del CCIIC i membre del GGTSedació– acompanyarà la degana Glòria Jodar en l’exposició sobre “La importància d’ordenar la professió en l’Acord del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya pel qual s’estableixen les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit de la sedació intervencionista i la sedació pal·liativa”.

  La “Sessió de consens entorn de la redacció de l’Acord”, s’iniciarà a les 16.45 hores, de la mà de Rosa Bayot i Escardívol –membre coordinadora del GGTSedació–CCIIC– que procedirà a lectura del text preliminar elaborat pel grup guia de treball, article per article i l’exposició del respectiu contingut, fent èmfasi en les qüestions més rellevants; amb l’objectiu d’assolir un consens per a la redacció final de cadascun dels epígrafs i del document en la seva totalitat.

  Tot seguit hi haurà “Debat obert” –coordinat per Sònia Aguiló Sánchez, Manuel Cáceres Becerra i M. Pilar González Gálvez; membres de GGTSedació–CCIIC– amb la participació de les col·legiades, per resoldre els dubtes i recollir les aportacions al text preliminar de l’Acord. Es facilitarà una còpia impresa del text a totes les infermeres i infermers presents a la sala, per poder seguir l’exposició i anotar els possibles aclariments i/o suggeriments al respecte.

  Es preveu que la sessió finalitzi a les 18 hores.

  La jornada està organitzada pel CCIIC i els col·legis COIB, COIGI, COILL i CODITA.

  INSCRIPCIÓ GRATUÏTA, fins al 29 de novembre, a l’enllaç.

  Consulta el programa en pdf.