El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya demanen la revisió de barems d’oposició, la creació de la categoria professional d’infermeria especialista i borses de treball diferenciades

Les infermeres catalanes consideren urgent resoldre els casos de les infermeres que van aprovar l’oposició 2018 i es veuen obligades a canviar d’àmbit d’atenció

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) van mantenir una reunió, el passat divendres 10 de febrer, amb la directora gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS), Yolanda Lejardi. El motiu de la reunió era la valoració de la resolució de la darrera convocatòria d’oposició realitzada i les conseqüències que ha tingut en les infermeres i la mateixa professió.

Més informació al web del CCIIC

Foto: Ariadna Creus i Àngel García (Banc d’Imatges Infermeres)