El Col·legi ha posat en marxa la concessió del Diploma d’Acreditació i Capacitació en gestió de la imatge corporal (DAC), un reconeixement entre professionals que té l’objectiu d’aportar garanties a les condicions de la pràctica professional en aquest àmbit. 

El COIB acredita les infermeres expertes en gestió de la imatge corporal

El Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC) que atorga el COIB en alguns àmbits, com és el cas de les teràpies naturals des del 2009 i ara en gestió de la imatge corporal, ha esdevingut una eina eficaç per avalar els coneixement assolits per infermeres i infermers en aquests àmbits i permet al ciutadà consultar online aquesta acreditació. Es tracta d’una pas entremig per a la validació de la pràctica, la formació, la recerca i la gestió fins que s’arribi al ple reconeixement de la formació i dels seu exercici.

Aquest pas forma part del’estratègia general endegada pel COIB ara fa un any amb l’objectiu de definir i reconèixer l’activitat infermera dedicada a la gestió de la imatge corporal de les persones. La gestió de la imatge corporal, que és un camp d’actuació infermera, no s’ha desenvolupat plenament i sovint ha estat poc present de forma conscient entre les infermeres en la praxis tot i ser una qüestió de salut. Fins al punt que altres professionals han anat ocupant aquests espais d’actuació infermera.

En aquest sentit, el COIB disposa d’un treball en el que es defineix el perfil professional de la infermera en l’àmbit de la gestió de la imatge corporal, quines són les seves capacitats i actuacions més freqüents, quines són les tècniques no invasives que milloren la gestió de la imatge corporal, quins són els entorns d’actuació i les consideracions ètiques. També es perfila quina hauria de ser l’orientació formativa i quina l’activitat investigadora  que s’hauria de generar per a ajudar al desenvolupament d’aquesta competència.

En aquesta línia, el COIB ha incorporat en el programa formatiu una nova oferta formativa que inclou cursos orientats a les infermeres que volen desenvolupar-se en aquest àmbit d’actuació. Juntament amb aquesta nova programació de cursos, s’està elaborant un itinerari formatiu que inclourà des dels fonaments de la professió infermera (marc conceptual, competències...), a formació bàsica necessària en aquest àmbit i aquella formació instrumental per a poder-la desenvolupar.

També s’ha considerat fonamental oferir a les infermeres una revisió bibliogràfica per donar suport a la formació i la recerca en aquest àmbit i posar reforçar les bases que permetin ordenar aquest àmbit competencial infermer.

Per obtenir el DAC en gestió de la imatge corporal, les infermeres interessades han de complir una sèrie de criteris exigibles relacionats amb el nivell dels seus coneixements, l’experiència i practica acumulada, la participació en esdeveniments científics, l’activitat docent, les publicacions i la recerca. Aquests criteris i el procediment per a presentar la documentació està disponible en el document explicatiu sobre el procediment administratiu per a l’obtenció del Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC) en infermera gestora de la imatge corporal.

Les sol·licituds passen per l’anàlisi del Comitè d’Acreditació, que és l’òrgan encarregat d’avaluar les propostes. Un cop passat aquest tràmit és la Junta de Govern del COIB qui aprova l’emissió del Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC) en infermera gestora de la imatge corporal.

El COIB ha concedit ja els tres primers Diplomes d’Acreditació i Capacitació (DAC) en gestió de la imatge corporal i que es poden consultar online.

 

Foto de personas creado por freepik - www.freepik.es