El document recull la proposta del grup Nursing Now Catalunya, del qual forma part el COIB a través del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), per concretar objectius operatius per cada línia estratègica establerta per la campanya global impulsada pel Consell Internacional d’Infermeres (CII) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) Nursing Now, així com les accions i els criteris de resultats i les entitats responsables de dur-ho a terme.

El grup Nursing Now Catalunya publica els objectius i accions per millorar la salut de la població i potenciar l’excel·lència de les cures infermeres

El grup Nursing Now Catalunya es va presentar el 14 de febrer de 2019, en un acte on el Departament de Salut es va adherir a la campanya internacional de tres anys Nursing Now que pretén apoderar les infermeres per liderar els reptes de salut del segle XXI. Aquest grup ha treballat durant aquests mesos per elaborar una proposta que concreta els objectius operatius i accions a aplicar en el sistema sanitari de Catalunya a partir d’ara. Uns objectius i accions que es basen en els 5 objectius estratègics de la campanya global:

  1. Incrementar la inversió en la millora de les condicions laborals (inclosa la formació i el desenvolupament professional) de les infermeres.
  2. Impulsar i difondre les pràctiques infermeres efectives i innovadores.
  3. Augmentar la influència de les infermeres en les polítiques de Salut.
  4. Augmentar el nombre d’infermeres en llocs de lideratge i les oportunitats de desenvolupament professional.
  5. Incrementar i traslladar l’evidència sobre els àmbits on les infermeres tenen més impacte, minimitzant les barreres que impedeixen aplicar-ho.


Al document, que es pot consultar en català, castellà i anglès, el grup de treball ha desgranat cada un dels objectius estratègics de la campanya en objectius operatius i accions com, per exemple, l’increment en 0,5 punts anuals del nombre d’infermeres per 1.000 habitants; l’augment del nombre d’infermeres en grups de decisió i participació del Departament de Salut; o la formació a 200 infermeres joves en lideratge per assolir el Nightingale Challenge. A més, també ha inclòs els criteris de resultats i les entitats responsables de dur-ho a terme.

La campanya Nursing Now parteix de l’informe elaborat per la Comissió de Salut del Parlament britànic l’octubre de 2016 anomenat ‘Triple Impact’ i posa de manifest la necessitat d’impulsar el lideratge de les infermeres en els sistemes de salut i comptar amb la seva aportació en la promoció de la salut i en la prevenció de les malalties. Una campanya que molt aviat veurà complert un dels seus objectius, ja que l’Assemblea Mundial de la Salut ha declarat el 2020 com l’Any Internacional de la Infermera i la Llevadora. Per primer cop a la història, arreu del món, es retrà homenatge a la important tasca que cada dia infermeres i llevadores duen a terme en l’àmbit assistencial, en la investigació, la docència i la salut de les persones.

Objectius Nursing Now Catalunya versió en català

Objectius Nursing Now Catalunya versió en castellà

Objectius Nursing Now Catalunya versió en anglès

 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d'Imatges Infermeres