28 de gener de 2020

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya engega l’estudi «Qualitat de vida laboral de les infermeres de Catalunya» amb l’objectiu de conèixer quines són les condicions de treball, el grau de benestar o malestar laboral, el nivell de burnout i l’engagement de les infermeres catalanes. 

Crida per participar en l’estudi sobre la qualitat de vida laboral de les infermeres de Catalunya

Aquest estudi vol determinar quin és el diagnòstic actual de la qualitat de vida laboral de les infermeres per proposar accions que puguin millorar-la. 

A fi d’obtenir un diagnòstic el més representatiu possible, el Consell fa una crida per a la participació de les infermeres i infermers catalans. Es demana respondre a un qüestionari online amb l’únic requisit de ser infermer/a treballant a Catalunya en qualsevol àmbit propi de la professió: assistència, docència, investigació, gestió o altres.

La informació recollida serà analitzada globalment, respectant la confidencialitat de les respostes i l’anonimat dels participants i dels centres de treball. El temps de resposta del qüestionari és de 20 minuts.

A l’estudi hi participen els Col·legis d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

L’estudi podrà ser comparat amb un d’anterior, l’elaborat pel Dr. Albert Granero Lázaro el 2014 com a tesi doctoral sota el títol «Calidad de vida laboral de las enfermeras: evaluación y propuestas de mejora».

 

Participa a l'estudi:


Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d'Imatges Infermeres