27 d’octubre de 2020

  En una compareixença en nom del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, la consellera nada, Paola Galbany, intervé en la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques de la cambra catalana, juntament amb la degana de la corporació, Estrella Martínez, i els consellers pel COIB Enric Mateo i Miquel Perea

  La presidenta del COIB demana al Parlament millorar les condicions laborals de les infermeres

  El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) ha demanat a la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i Reactivació Socials i Econòmiques del Parlament de Catalunya que es millorin les condicions laborals de les infermeres i que s’augmenti la seva presència als llocs on es prenen les decisions, durant la sessió que s’ha dut a terme per via telemàtica el divendres 23 d’octubre de 2020.

  Vitals durant la pandèmia

  Davant de diputats de tots els grups parlamentaris i acompanyada de representants dels col·legis professionals de metges i de fisioterapeutes, la degana del CCIC, Estrella Martínez, ha destacat que “les infermeres hem estat vitals en la pandèmia de la covid-19 i creiem que ho serem durant els grans reptes assistencials futurs.”

  La degana ha parlat sobre el sobreesforç que estant fent les infermeres durant la crisi sanitària, degut a la falta de personal. En aquest sentit, Martínez ha fet notar que les ràtios d’infermeres per càpita al nostre país es troben entre les més baixes d’Europa. A continuació, ha proposat als grups parlamentaris “redefinir el model assistencial, tenint en compte àmbits de responsabilitat professional, en base al principi de col·laboració interdisciplinària, el reconeixement i l’exercici autònom de la professió infermera.” Finalment, ha reclamat que es potenciï el lideratge infermer en cures i que es consolidi una Direcció General de Cures Infermeres al Departament de Salut.

  Més places d’infermeres

  A continuació, ha parlat la consellera nada del CCIC, Paola Galbany, que és presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Galbany ha demanat augmentar l’oferta pública de places d’infermeres i reduir l’eventualitat als centres públics i privats, així com realitzar els canvis legislatius necessaris per millorar la conciliació de la vida laboral i personal dels professionals.

  La presidenta del COIB també ha proposat que s’iniciï “un procés de negociació amb Funció Pública per reacreditar el canvi de nivell de les places perquè les infermeres passin del grup B, diplomats, al grup A, graduats”, que “és el que som ara, com els metges.” Galbany ha explicat que “això suposa una diferència salarial injustificable i la impossibilitat d’accedir a determinats llocs de responsabilitat.”

  La consellera nada del CCIC també ha sol·licitat la creació d’incentius perquè les infermeres que han abandonat la professió es puguin reincorporar al sistema de salut i que les institucions sanitàries reconeguin la categoria laboral que els correspon a les infermeres especialistes. Actualment, només les llevadores tenen aquest reconeixement en l’àmbit laboral.

  Carrera professional

  Una altra de les propostes que ha fet Galbany ha estat “desenvolupar als centres sanitaris, sociosanitaris i residencials models de carrera professional que valorin l’expertesa clínica i les especialitats”, de manera que s’estableixin “diversos nivells graduals, de júnior a sènior, amb retribucions progressivament més elevades.”

  La presidenta del COIB ha finalitzat la seva intervenció demanant que s’aprofiti l’expertesa de les infermeres per fer créixer el teixit social i econòmic del país. En aquest sentit, Galbany ha afirmat que “es poden generar nous llocs de treball des de la professió, que vagin més enllà del sector de la salut”, i ha posat com exemple la col·laboració de les infermeres en projectes escolars, de lleure i del sector de la higiene, així com en iniciatives relacionades amb el disseny i l’urbanisme, i amb l’eficiència energètica i el desenvolupament tecnològic.

  A continuació, han intervingut diputats de tots els grups parlamentaris: Martín Barra, per Ciutadans; Assumpta Escarp, per Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas, per Catalunya en Comú Podem; Carles Riera, per Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent; Santi Rodríguez, pel Partit Popular (que ha preferit no intervenir, perquè no ha pogut escoltar totes les intervencions); Ernest Maragall i Gemma Espigares, pel Grup Parlamentari Republicà, i Elena Fort, per Junts per Catalunya.

  Abandonament de la professió

  Després de les preguntes dels diputats, en nom del CCIC, han intervingut els consellers de la corporació per part del COIB Miquel Perea i Enric Mateo. El primer ha cridat l’atenció sobre l’abandonament de la professió de moltes infermeres a causa de la precarietat laboral, que es produeix sobretot quan es troben en la plenitud de la seva carrera. Perea ha demanat un alineament entre les polítiques educatives i les de salut per poder equilibrar l’oferta i la demanda d’infermeres en el sistema.

  En l’àmbit de les residències, ha dit que cal augmentar la integració entre Salut i Afers Socials i “desplegar programes d’atenció a la complexitat” i de millora de l’atenció domiciliària a les persones dependents. El conseller del CCIC ha afirmat que “probablement algunes decisions d’aquests darrers mesos haurien estat més encertades si haguessin hagut més infermeres als llocs de decisió.” Perea ha finalitzat la intervenció demanant incorporar més infermeres en les llistes electorals de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

  Sostre de vidre

  Per la seva banda, Enric Mateo ha parlat sobre el desenvolupament de les competències infermeres i l’autoregulació professional. En aquest sentit, ha afirmat que “cal reconèixer nosaltres mateixos les nostres competències.” Mateo també ha afirmat que “les infermeres ens veiem abocades a treballar sota un sostre de vidre”, que cal trencar. El conseller del CCIC ha fet referència a la prescripció infermera. Sobre aquesta qüestió ha dit que és més encertat parlar de recepta infermera. “Les infermeres hem prescrit, prescrivim i prescriurem, perquè és la nostra raó de ser, perquè la prescripció és el pla de cures que oferim a la persona des del nostre àmbit competencial.” A continuació, Mateo ha afegit: “Però el que ens ha mancat és l’eina de la recepta.”

  Per acabar, Mateo ha fet referència al paper clau de l’atenció primària, que comporta “una visió salutogènica i no patogènica de les persones.”

  La Comissió

  La Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i Reactivació Socials i Econòmiques del Parlament de Catalunya està presidida per la diputada socialista Eva Granados. A més de la presidenta i dels tres consellers del CCIC, a la sessió del dia 23 d’octubre han participat el vicepresident primer del Col·legi Oficial de Metges de Lleida, Sebastià Barranco, en representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i el degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Ramon Aiguadé.

  La Comissió s’està reunint amb diversos agents econòmics, cívics i socials, amb l’objectiu de proposar els canvis legislatius necessaris per impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de la covid-19.