13 de febrer de 2023

A través d’un comunicat, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, de què forma part el COIB, manifesta que ja existeixen espais multidisciplinaris que treballen temes de consens de tot el sector salut

El COIB manifesta el seu desacord amb la proposta del Departament de Salut de crear una taula infermera bilateral

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), a través del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), que aplega les quatre corporacions professionals infermeres del país, ha notificat avui al Departament de Salut la decisió de desestimar la proposta de creació d’una taula conjunta amb corporacions i organitzacions sindicals infermeres.

Aquesta proposta va ser formulada pel conseller Manel Balcells, durant una reunió celebrada el passat dimarts 7 de febrer, a petició del mateix Departament de Salut i després que el CCIIC i els quatre col·legis haguessin manifestat davant dels mitjans de comunicació i altres instàncies el malestar per la deriva bilateral que havia encetat la conselleria amb els acords presos amb Metges de Catalunya per desconvocar la vaga del passat mes de gener.

A la reunió van assistir la degana del CCIIC, Glòria Jodar, i les presidentes dels quatre col·legis, Paola Galbany (COIB), Lluïsa Garcia (COIGI), Mercè Porté (COILL) i Lluïsa Brull (CODITA).

Com a corporacions de dret públic, la funció dels col·legis d’infermeres és garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les infermeres i infermers col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut. És des d’aquestes competències que els col·legis no troben adient constituir una taula conjunta de corporacions i organitzacions sindicals per tractar temes que no només afecten qüestions de millores laborals, sinó també d’ordenació, planificació, gestió i provisió de serveis.

En aquest sentit, ja existeixen espais multidisciplinaris que treballen i documenten els grans temes des del consens de tot el sector. Aquest és el cas del Fòrum de Diàleg Professional que, concretament en el seu repte número 16, treballa per impulsar les polítiques de planificació i d’ordenació de la professió infermera, i del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, que cal reactivar.

Llegiu tot el comunicat al web del CCIIC