23 de juny de 2020

Es tracta d’una iniciativa impulsada per Barcelona + Sostenible per reduir al mínim l’impacte que la nostra activitat i aquelles que se’n deriven pot suposar per al medi ambient

Les col·legiades de Barcelona ciutat en exercici lliure que s’adhereixin al Pla d’acció de sostenibilitat del COIB abans del 30 de juny obtindran avantatges fiscals

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) és membre de la Xarxa Barcelona + Sostenible, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest any, ha actualitzat el Pla d’acció del projecte.

Les col·legiades i col·legiats que viuen a la ciutat de Barcelona, que treballen en exercici lliure i s’adhereixin als compromisos abans del 30 de juny, obtindran avantatges fiscals: la reducció del 10 % del preu públic del servei municipal de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals del 2020, i l’obtenció d’una targeta d’usuari per utilitzar en els Punts Verds de Zona amb una bonificació del 50 % sobre les tarifes per la prestació del servei de recollida en els punts verds de zona.

Per gaudir d’aquest descompte, les interessades han d’omplir la fitxa de compromís d’adhesió al Pla d’acció del COIB i especificar les dades identificadores del seu negoci i quina de les actuacions proposades pel COIB duran a terme: reducció i gestió de residus, consum responsable, estalvi energètic o participació en jornades i activitats del COIB orientades a promocionar ecosistemes saludables.

Cal emplenar totes les dades sol·licitades. En cas que es marquin accions proposades per la pròpia activitat econòmica, s’ha de marcar l’àmbit en què s’engloba l’acció proposada i explicar l’acció o accions que s’hi proposen. Les dades les rebrà directament la Secretaria de Barcelona + Sostenible. Es recomana guardar els correus electrònics de confirmació un cop finalitzat el procés.

Reduir l’impacte sobre el medi ambient

El COIB va signar el 2017 el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i va elaborar un Pla d'Acció, que ara ha estat renovat. La finalitat de la iniciativa és reduir al mínim l’impacte que l’activitat de la corporació pot suposar per al medi ambient, així com conscienciar el col·lectiu infermer i impulsar accions per a la promoció d’empreses saludables en què puguin col·laborar les col·legiades i col·legiats.

La Xarxa Barcelona + Sostenible és una xarxa d'organitzacions que assumeixen la seva corresponsabilitat en la construcció d'una Barcelona més sostenible i es comprometen a contribuir-hi, cadascuna des del seu àmbit. Hi participen en la xarxa empreses, associacions, universitats, emprenedors, col·legis professionals i altres col·lectius