Amb més de 100 inscrits, la Comissió Deontològica del COIB ha organitzat aquesta sessió de modalitat híbrida sota la pregunta “què fa que una persona amb una malaltia avançada manifesti el desig d’avançar la seva mort?”.

El desig d’avançar la mort en persones amb una malaltia avançada

La sessió ha anat a càrrec de la Dra. Cristina Monforte Royo, responsable del Vicerectorat d'investigació, innovació i transferència de coneixement de la Universitat Internacional de Barcelona, investigadora del grup de recerca d'atenció al final de la vida i codirectora de la Càtedra WeCare: atenció al final de la vida i ha estat moderada per la doctora Montserrat Venturas Nieto, membre del Comitè de Bioètica de la Universitat de Barcelona i membre de la Comissió deontològica del COIB.

L’objectiu d’aquesta píndola és adquirir coneixements teòrics sobre els aspectes que hi ha darrere l’aparició del desig de mort avançada. Per això, la Dra. Monforte i els seus col·laboradors han iniciat una línia de recerca per comprendre, avaluar i donar resposta a la pregunta plantejada.  

El desig d’avançar la mort en persones amb una malaltia avançada

La sessió ha acabat amb un torn de preguntes i experiències personals per part del públic presencial de la sala, així com de les persones connectades des de casa.