11 de gener de 2024

  El Consell i l’AIFiCC estimen que calen de 500 a 1.600 professionals de FiC perquè les dotacions infermeres de l’atenció primària i salut comunitària assoleixin rangs d’especialització d’entre el 50 i el 80%, maximitzant la qualitat de les cures a la població.
  Després del de Salut Mental, publicat el passat mes de novembre, aquest és el segon dels informes que el Consell està elaborant, amb la col·laboració de les societats científiques, sobre l’estat de les especialitats infermeres a Catalunya.

  El CCIIC publica l'anàlisi de les necessitats d'infermeres especialistes en familiar i comunitària, a Catalunya

  El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha publicat el document "Anàlisi de les necessitats d'infermeres especialistes familiars i comunitàries a l'atenció primària i salut comunitària a Catalunya", elaborat per la Comissió d'Infermeres Especialistes en Familiar i Comunitària (CFiC-CCIIC) i l'Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC).

   

  L'informe xifra en un 35% el nombre d'infermeres amb títol d'especialista en Familiar i Comunitària que exerceixen actualment en l'àmbit de l'atenció primària i la salut comunitària; i planteja una anàlisi entorn de dos supòsits plausibles per assolir un grau d'especialització entorn del 50% i el 80% de la plantilla.

  A grans trets i en el marc d'aquests supòsits que han de donar resposta a la transformació del sistema de salut orientada a maximitzar la qualitat de les cures professionals, l'anàlisi conclou que es necessiten entre 558 –en un escenari mixt 50% generalista / 50% especialista– i 1.641 professionals titulades –en un model avançat, amb un 80% d'infermeres especialistes– per atendre les necessitats de la població actual.

  L'informe analitza també l'impacte pressupostari de la contractació de més infermeres especialistes, de la retribució de la corresponent categoria professional especialista (encara no efectiva a Catalunya) i de les infermeres ESTO, per a las quals es fa una proposta d'harmonització. L'anàlisi també té en compte paràmetres d'equitat territorial de les dotacions, segons l'àrea geogràfica de l'ABS (urbana, suburbana o rural).

  Val a dir que els dos supòsits de l'estudi busquen assolir el perfil d'especialització que han de tenir les dotacions d'infermeres especialistes FiC per al desplegament del Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i comunitària; i s'han analitzat en relació a la població assignada, els principis estàndard de qualitat assistencial (EQA) i des de la interacció amb la resta d'especialitats infermeres que exerceixen a l’àmbit de l’atenció primària –Obstetricoginecològica (llevadores), Pediatria i Salut Mental–, tot i que "seria necessari contemplar la interacció amb les infermeres geriàtriques o les infermeres del treball, en un futur", expliquen els autors de l'informe.

  Després del de Salut Mental publicat el passat mes de novembre, aquest és el segon dels informes que el CCIIC està elaborant sobre l'estat de les especialitats infermeres a Catalunya, auditoria acordada per la taula de treball permanent que mantenen el Consell d'Infermeres i les societats científiques –Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), Associació Catalana de Llevadores (ACL), Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL), Associació Catalana d'Infermeria en Salut Mental (ASCISAM), Associació Catalana d'infermeria Pediàtrica (ACIP) i Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG)–. Una estratègia mancomunada i alineada amb el repte 16 del Fòrum de Diàleg Professional del Departament de Salut (coordinat per la degana del CCIIC Glòria Jodar) que té com a objectiu "impulsar les polítiques de planificació i d'ordenació de la professió infermera" i la definició del mapa de serveis per al desplegament de les infermeres especialistes i de les infermeres generalistes i/o expertes i vincular els llocs de treball, tenint en compte el document de convivència de les especialitats, entre les seves línies de treball.

  VISIÓ DE FUTUR: UN MODEL DE VALOR CENTRAT EN LA INFERMERA ESPECIALISTA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

  La infermera familiar i comunitària, com a referent de salut, dóna atenció als individus, família i comunitat; portant l’atenció en salut al lloc més proper, amb l'adaptació més estricta a les característiques de la població i del seu entorn.

  Els canvis sociodemogràfics, amb indicadors com l'envelliment d'una població amb un alt grau de dependència i cronicitat, el creixement dels trastorns mentals infanto-juvenils, la vulnerabilitat  o l'impacte del canvi climàtic en la salut de les persones, han derivat en una transició des de l’atenció hospitalària cap a l'atenció primària i salut comunitària, potenciant la proximitat de serveis com pot ser l’atenció a domicili o l'atenció en àmbits comunitaris, com ara l’escola. Les infermeres familiars i comunitàries tenen el propòsit de millorar la salut de la comunitat en les dimensions biològica, psíquica i social que inclouen sempre actuacions sobre els determinats de salut i altres de caràcter intersectorial.

  Per a construir un nou model de valor centrat en les infermeres FiC, en el marc de l'escenari actual especialista / generalista, el CCIIC i l'AIFiCC proposen una sèrie de modificacions organitzatives a introduir paulatinament, com ara la consolidació de  l'assignació de la població a la infermera FiC (i a les infermeres generalistes amb els requisits previstos IESTO) que actuarà com a referent del contingent per tal d’assegurar una atenció integrada, longitudinal i continuada i accessible; basada en el treball en equip entre infermeres especialistes i altres professionals de la salut i socials.

  Un nou model, en el qual la infermera FiC es responsabilitza, junt amb altres infermeres especialistes, de tota la població de referència; i lidera els projectes de salut comunitària en col·laboració amb les infermeres de Salut Mental, Geriatria i Pediatria, en el sí dels equips multidisciplinaris, ampliant sempre la visió clínica i assistencial amb l’abordatge comunitari dels problemes i necessitats sanitàries.

   

  ANÀLISI DE LES NECESSITATS D'INFERMERES ESPECIALISTES FAMILIARS I COMUNITÀRIES A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT COMUNITÀRIA A CATALUNYA © CCIIC, Desembre 2023

  Autors: Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) i Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC).

  PDF https://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/Informe-ANALISI-FiC-Necessitats-CCIIC-Desembre-2023.pdf