20 de gener de 2021

L’obra sorgeix del quart seminari del projecte Ètica i valors del tenir cura, celebrat el mes de setembre de 2019, que va comptar amb la participació de la investigadora alemanya Helen Kohlen

El COIB edita el llibre ‘Ética del cuidado, innovación inclusiva y calidad asistencial’, que reclama flexibilitzar les estructures sanitàries per incloure l’ètica de la cura a l’assistència

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha editat el llibre Ética del cuidado, innovación inclusiva y calidad assistencial. L’obra sorgeix de les reflexions que es van dur a terme en la quarta edició del cicle de seminaris del projecte Ètica i valors del tenir cura, celebrada el dia 16 de setembre de 2019.

Aquest seminari va comptar amb la participació de la infermera Helen Kohlen, professora i investigadora de la Universitat Filosoficoteològica de Vallendar, Alemanya, i professora adjunta de la Universitat d’Alberta, Canadà. També va tenir la participació d’infermeres expertes, tant de l’àmbit assistencial com universitari, implicades en experiències innovadores locals relacionades amb l’ètica de la cura.

El títol del llibre aplega tres nocions essencials. La primera és el concepte d’ètica de la cura, que és l’essència del projecte Ètica i valors del tenir cura. La segona és la innovació inclusiva, que implica voluntat d’entendre la innovació de manera oberta i proposa la flexibilització de les estructures sanitàries per incloure l’ètica de la cura a la pràctica assistencial. La tercera és l'enfocament orientat a la millora de la qualitat assistencial a partir de components de la cura i de les condicions que el fan possible, que en ocasions són poc propícies a ser transformades.

Les autores del llibre han estat Carmen Domínguez-Alcón, Montserrat Busquets, Núria Cuxart i Anna Ramió –que també en són coordinadores–, juntament amb Kohlen. A més, s'hi recullen les col·laboracions de les infermeres Concepción Agustín Mata, Íngrid Bullich Marín, Teresa Cerezo Martínez, Maria Àngels Fernández Labrada, Tàrsila Ferro García, Roser Font Canals, Teresa Gabarró Taulé, Encarna Gómez Gamboa, Ana Gómez Rodríguez, Isabel Grimal Melendo, Cristina Lasmarías Martínez, Manuela Macarro Rodríguez, Gemma Martínez Estalella, José Luis Medina Moya, Blanca Muñoz Mahamud, Teresa Nicolás Silva, Pilar Pérez Company i Mireia Vicente García.

Aquest volum completa la col·lecció formada pels llibres El futuro del cuidado, Nuevas políticas del cuidar i Tecnologías y nuevas relaciones en el cuidado.