3 d’agost de 2021

La responsabilitat i el lideratge de totes les campanyes de vacunació és de les infermeres i així ho defensem des del COIB, el Consell de Col·legis i les societats científiques que formen part del Consell Assessor de Vacunes del Departament de Salut

Consideracions del COIB en relació amb l’anunci del Departament de Salut sobre l’administració de vacunes contra la covid-19 per part de TCAI

El relació amb l’anunci per part de la Direcció General de Professionals de la Salut, del Departament de Salut, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona fa les consideracions següents.

Des del començament de la campanya de vacunació contra la covid-19, les infermeres s’han ocupat de gestionar tot el procés de vacunació.

La vacunació de la població va més enllà de la simple administració del vaccí, que s’integra en l’atenció que les infermeres fem a les persones, les seves famílies i les comunitats a què pertanyen. La responsabilitat de les infermeres està present en tot el procés: la compra, les comandes, l’emmagatzematge, la distribució, la identificació de la població diana, l’administració, el registre i el seguiment. Tot plegat, garantint la qualitat del procés i la seguretat de les persones ateses.

La  responsabilitat i el lideratge de totes les campanyes de vacunació és de les infermeres i així ho defensem des del COIB, el Consell de Col·legis i les societats científiques que formen part del Consell Assessor de Vacunes del Departament de Salut.

En tots els punts d’administració de vacunes, els tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i els administratius sanitaris han treballat en equip amb les infermeres, segons les seves habilitats i competències, donant suport en les tasques delegables.

Cal recordar que, legalment, els col·legis professionals són els que han d’ordenar i regular les competències de la professió infermera, durant tota la seva trajectòria professional. En cap cas, la vacunació contra la covid-19 n’ha estat una excepció.

Cap institució ni cap professional poden donar autorització per exercir competències d’una professió a qui no estigui capacitat per exercir-la, segons estableix l’article 9.4 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

El COIB, com a òrgan de representació dels interessos de la professió infermera i de la salut de les persones, durà a terme les accions necessàries per defensar-los.

Cal tenir en compte que encara estem en situació de pandèmia i que tots els professionals de la salut estem treballant plegats i assumint responsabilitats compartides. Tot i així, això no implica que existeixi cap argument per reconèixer la possibilitat que les TCAI realitzin aquesta activitat, que correspon per formació a les infermeres degudament formades i capacitades en base al seu currículum acadèmic i l’àmbit competencial que li és propi.