15 de febrer de 2024

S’hi exposarà i aprovarà, si escau, la memòria de les activitats i de l’estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l’any 2023, i el pressupost per a l’exercici 2024.

El COIB convoca l’Assemblea General Ordinària de 2024 per al dilluns 4 de març

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) convoca totes les col·legiades i col·legiats a assistir el dilluns 4 de març de 2024 a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a la sala d’actes del COIB (c/ Pujades, 350, tercera planta).

L’Assemblea General Ordinària se celebrarà a les 16.30 hores, en primera convocatòria, i a les 17 hores, en segona. Durant aquesta sessió, que inclourà precs i preguntes, s’exposarà i s'aprovarà, si escau, la memòria de les activitats i de l’estat de comptes i la liquidació de l’exercici de l’any 2023, l’informe de gestió i el pressupost per al 2024.

La memòria d’activitats, el balanç i compte de resultats de l’any 2023, així com la proposta de pressupost per a l’any 2024, estaran a la vostra disposició a partir del 26 de febrer. La podeu demanar per correu electrònic a l’adreça assemblea@coib.cat.

Feu clic aquí per accedir a la convocatòria de l’Assemblea 2024