Les propostes es poden enviar fins al dia 13 de febrer. En la candidatura, s’hauran de fer constar el currículum, una carta de motivació per cursar el màster i, en cas de tenir una experiència laboral menor de 3 anys, l’expedient acadèmic.

El COIB i La Salle convoquen dues beques per a infermeres que vulguin cursar el màster en eHealth, que cobreixen el 50 % de la matrícula 2023

El COIB i La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull convoquen una edició més de les dues beques per al Màster en eHealth: Tecnologies de la Informació i Gestió Sanitària, de 60 crèdits ECTS, per facilitar la formació de les infermeres en l’àmbit de la salut digital. La beca cobreix el 50 % de la inscripció al màster. Per obtenir-la, les persones sol·licitants hauran d’estar inscrites i haver estat admeses al màster, poder acreditar referències en el sector, motivacions professionals i vinculació amb sistemes innovadors en l’àmbit de la salut digital.

Els requisits per optar a la beca són que les persones sol·licitants demostrin una trajectòria professional alienada amb les matèries imparties al màster, i relació directa o indirecta del Programa amb el seu lloc de feina; interès per iniciar-se o aprofundir en el coneixement de tecnologies de la salut i la gestió sanitària, i aplicabilitat en el futur professional o lloc de feina de la persona candidata. En el cas que la persona candidata hagi finalitzat els estudis d’infermeria fa menys de tres anys i no disposi d’experiència professional, es valorarà la seva nota de final de Grau.

Les propostes es podran enviar a l’adreça de correu alicia.martorell@salle.url.edu, a l'atenció d’Alicia Martorell, fins al dia 13 de febrer. En la candidatura, s’hauran de fer constar el currículum vitae, una carta de motivació per cursar el màster i, en el cas dels candidats que fa menys de tres anys que han finalitats els estudis d’Infermeria, l’expedient acadèmic.

Un cop rebudes les candidatures, seran avaluades per una comissió mixta formada per la Coordinació del Màster i el Grup de Tecnologia, Transformació Digital i Innovació del COIB. Els resultats es faran públics a través del web del COIB a partir del 14 de febrer.

El Màster té per objectiu formar a professionals per al lideratge de l’aplicació de tecnologies de la informació en l’àmbit de la salut. Es parla sobre diverses tecnologies i sistemes existents al mercat, que permeten assolir coneixements i competències en salut digital. D’aquesta manera, es tracten solucions d’història clínica, la recollida i explotació de dades (big data), l’ús de les xarxes socials i aplicacions per a mòbil, entre d’altres. Consulta les matèries del programa acadèmic.

El Màster en eHealth ha obtingut el TOP 50 Rànquing global, al Rànquing Eduniversal Millors Masters a nivell mundial, a la seva novena edició (2021), i la posició número 77 en Gestió de la Salut, a nivell mundial, al Ranking Eduniversal (2022). Aquest màster és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUINDAE, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

El màster s’adreça als professionals que es vulguin orientar en el concepte de la salut digital. La propera edició del màster començarà el 27 de febrer de 2023.

Més informació sobre el Màster

Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres. Àngel García i Ariadna Creus