Actualitat professional

Actualitat sanitària

L'ORDRE SLT/205/2019, de 19 de novembre, per la qual s'actualitzen les malalties de declaració obligatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 25 de novembre estableix la inclusió en la xarxa de vigilància sanitària de malalties emergents i re emergents com l’arbovirosi, el dengue, la malaltia per chikungunya, el virus del Zika o la febre del Nil Occidental així com les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (IRAS) i les resistències microbianes (RAM), juntament amb la resta de malalties infeccioses transmissibles ja definides.

Professió

El Govern ha fet públic els noms de les persones i entitats guardonats amb les medalles i plaques Josep Trueta al mèrit sanitari. Entre els 18 professionals reconeguts enguany hi ha les infermeres Dolors Llorens Basses, Carme Ferré Grau i M. Dolors Juvinyà Canal, totes elles amb una llarga trajectòria assistencial i docent. Els guardons s’entregaran el 29 de novembre en un acte al Palau de la Generalitat.

Actualitat sanitària

Els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, han presentat la nova Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut 2019. El document actualitza la carta del 2010 i vol reconèixer i promoure el voluntariat en el sistema públic de salut i donar cobertura i seguretat a l’acció voluntària, especialment en termes organitzatius i de qualitat.