24 de març de 2022

Representants de la corporació es reuneixen amb el secretari general i amb la directora executiva de l’associació empresarial

El COIB aborda amb la patronal sanitària CAPSS millores en les condicions laborals i professionals de les infermeres

La presidenta del COIB, Paola Galbany, el tresorer de la corporació, Enric Mateo, i la directora de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional de la corporació, Glòria Jodar, s’han reunit amb el secretari general de la patronal sanitària CAPSS, Rafael Lledó, i amb la directora executiva d’aquesta entitat, Pilar Rol, per tractar aspectes sobre millores en les condicions laborals i professionals de les infermeres que treballen en els centres que estan associats a la patronal.

A la trobada, el COIB ha demanat que es reconegui la categoria professional equivalent al nivell que ens correspon (A1) i les especialitats, així com que les infermeres puguin accedir a un pla de carrera professional adaptat a la seva expertesa, competència i responsabilitats, que comportin retribucions progressivament més elevades.

D’altra banda, el Col·legi també s’ha interessat pel procés de negociació del tercer conveni del sistema públic de salut de Catalunya (SISCAT), del qual els sindicats i les patronals sanitàries han signat un acord parcial, que el COIB considera insuficient.

La corporació ha mostrat la seva preocupació per les queixes que reben per part de les infermeres que treballen en el sistema públic de salut que, malgrat que tenen un transfons de clima laboral, poden repercutir en la vessant professional i, per tant, sobre la qualitat de l’atenció que rep la ciutadania.

L’augment de les baixes laborals per incapacitat temporal entre les infermeres també és un aspecte que inquieta el COIB, que ha demanat a la patronal mesures per poder conciliar la vida laboral amb la personal.

Les dues parts han valorat la reunió com a molt positiva i s’han emplaçat a constituir una comissió de treball i reunir-se de manera periòdica.